Nyhedsarkiv >2. aconto er på trapperne

Nyhed

2. aconto er på trapperne

herning vand prikker

14. august 2023

Den sto­re reg­ne­ma­ski­ne er hel­dig­vis ikke druk­net i som­mer­reg­nen, så vi har sat den i gang med at bereg­ne din 2. acon­to reg­ning. Regningen dæk­ker peri­o­den fra 1. juli til 31. decem­ber, 2023.

Går alt som plan­lagt, er din 2. acon­to til­gæn­ge­lig på vores kun­depor­tal Min Side ulti­mo august. Hurtigst muligt her­ef­ter sen­der vi reg­nin­gen til dig via de nor­ma­le kana­ler (mail, e‑Boks, BS eller brev).

Husk 2. acon­to for 2023 har for­fald den 1. sep­tem­ber, 2023.

Spørgsmål

Har du spørgs­mål til 2. acon­to eller dine reg­nin­ger gene­relt, så sid­der vores kun­de­ser­vi­ce klar til at besva­re dit opkald på tlf. 9999 2299 eller via mail på info@herningvand.dk