Anmodning om afbrydelse af forsyning

I forbindelse med nedrivninger af bygninger – enten permanent, eller midlertidigt, skal du som ejer tage stilling til om måler skal afmeldes, om stikledninger skal afbrydes ved hovedledningen eller bibeholdes til senere brug.

Spildevand: Hvis du vil anmode om afbrydelse af din spildevandsforsyning, skal du kontakte projektleder Heine Jensen på haj@herningvand.dk.

Drikkevand: Du kan anmode om afbrydelse af din drikkevandsforsyning ved at udfylde skemaet nedenfor. Når du har udfyldt det, skal du klikke på send.

 

 

Adresse for afbrydelse
Bemærk, hvis ny stikledningsstørrelse overstiger eksisterende, opkræves ny tilslutningsafgift.

Se priser her.Regning for afbrydelse sendes til: KontaktpersonAfsender