I Herning er vi udfordret med mere vand både oppe- og nedefra, ligesom antallet af borgere i kommunen vokser. Derfor er der i  Herning Vands nye 2025-strategi fokus på en øget indsat i forhold til kloakrenovering og -separering samt klimatilpasning. For at vise rettidig omhu både i forhold til de øgede vandmængder og vores nye strategi samt for at sikre den nødvendige kapacitet og kapabilitet til at håndtere det højere aktivitetsniveau søger vi en ny kollega til stillingen som:

Specialist indenfor hydraulisk funktionsanalyse

Jobbet
Vi står foran at skulle udarbejde en lang række masterplaner, kloakfornyelsesplaner samt en generel udbygning og fornyelse af vores kloakledningsnet. Hydraulisk funktionsanalyse er et helt centralt element i de øvelser. Flere af vore projektledere kan i dag udføre sådanne analyser/beregninger – og gør det – men vi har behov for en projektleder/specialist, der har den del som sit primære fokusområde.

Som projektleder og specialist vil du i et tæt samarbejde afdelingens øvrige projektledere skulle gennemføre hydrauliske beregninger og dimensionering af fremtidige regnvandssystemer, udarbejde terrænanalyser, lave konsekvensanalyser, optimere løsningerne og generelt bidrage til udarbejdelse af masterplaner og kloakfornyelsesplanerne.

Dine kvalifikationer
Vi forventer, du har en ingeniørmæssig baggrund gerne med erfaring i spildevandsplanlægning og anvendelse af nogle af de gængse værktøjer indenfor hydrauliske beregninger. Vi forventer, du har datadisciplin og har sans for overblik og helhed. Erfaring med/interesse for programmering er en fordel. Er du evt. nyuddannet, forventer vi, at du under uddannelsen har opnået et godt kendskab til og brug af f.eks. Mike Urban og/eller PCSWMM

Du kan arbejde selvstændig, men er holdspiller og kan kommunikere klart i både skrift og tale. Desuden har du en udpræget sans for orden, helhed/struktur og overblik. Du skal kunne og ville samarbejdet, ligesom vi forventer, at du vil have og kan tage ansvar. Der vil i perioder blive travlt med mange bolde i luften. Det skal du kunne trives med.

Det vi kan tilbyde
Frem for alt et job med mening. Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, der er med til at sætte sit præg på udviklingen, frihed under ansvar, et stærkt fagmiljø med en god aldersprofil, løbende efteruddannelse, fleksibel arbejdstid, frokostordning og løn efter kvalifikationer og indsats. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, men et reduceret ugentlig timetal er en mulighed.

Ansøgning
Ansøgning sendes på mail til afdelingsleder i Plan &Projekt, Benny Nielsen på ben@herningvand.dk senest den 20. april 2021.

Har du spørgsmål og/eller ønsker at hører nærmere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Benny (kontaktoplysninger findes her til højre)

Afdelingsleder Benny Nielsen

BENNY NIELSEN

Afdelingsleder
ben@herningvand.dk
tlf.: 3016 1975