Øget investeringsniveau i Herning Vand

Herning d. 8.marts, 2021

Aktivitetsniveauet inden for byggeri og anlæg er højt i Herning Kommune. Det betyder stigende investeringer i nye regn- og spildevandsledninger, som bl.a. skal betjene de mange nye boliger, som bliver opført i disse år. Tilsvarende stiger investeringsbehovet til separeringer af gamle fælles kloakledninger, som bliver klimasikret og omdannet til 2-strengsmodellen, hvor den ene streng fører regnvand og den anden husspildevand.

Herning Vand har i 2020 færdiggjort en ny strategi for perioden frem til 2025. I arbejdet med strategien har vi haft fokus på, at vores aktiver er opbygget gennem mere end 100 år via indbetalinger fra vores kunder. Vi er gået til opgaven med stor ydmyghed og respekt for de værdier, som tidligere generationer har opbygget.

Rettidig omhu og planlægning af investeringer med levetider på mere end 75 år er afgørende for at sikre både nuværende og kommende generationer sundt vand til priser, hvor hver generation betaler sin andel. Konkret betyder det, at prisen for bortledning af regnvand og rensning af spildevand stiger med 2 kr./m3 i 2022 og herefter 1 kr./m3 i hvert af årene 20,23, 2024, 2025 og 2026. (ekskl. moms)*.

Formand i Herning Vand Kent Falkenvig udtaler: ”Herning Vand har sikret en fornuftig balance mellem pris og investeringsniveau. Det giver på den lange bane holdbare anlæg og sikker drift til den bedst mulige pris”. Direktør Niels Møller Jensen udtaler: ”Vi er glade og stolte over at være kommet godt i mål med en langsigtet investeringsramme. Det betyder, at vi kan øge indsatsen for både separering og fornyelse af ledningsnettet. Afledt betyder det også, at vi i de kommende år kan reducere vores driftsomkostninger ved at fjerne endnu mere regnvand fra renseanlæggene”.

 

* teksten er den. 22. marts, 2021 tilrettet, da der i den tidligere version fejlagtigt var oplyst, at prisstigningen først træder i kraft i 2023.

Spørgsmål
Er der spørgsmål til pressemeddelelsen, er du velkommen til at kontakte:

Formand Kent Falkenvig telefon 4032 1123 eller kent@falkenvig.dk
Direktør Niels Møller Jensen telefon 3091 6641 eller nmj@herningvand.dk