Vores direktør får indflydelse på hele Danmarks vandsektor

Pr. 1. juli er vores direktør Niels Møller Jensen medlem af vandsektorens brancheorganisation DANVAs bestyrelse.

Niels Møller Jensen indtræder som første suppleant og afløser Carsten Nystrup, der, som direktør for det nye vandselskab Novafos, har travlt med fusioneringen af Hørsholm Vand og Norvand.

”Jeg glæder mig til at tage del i arbejdet med at fortsætte den gode udvikling af den danske vandsektor”, fortæller Niels.

Hans opgaver bliver at styrke bestyrelsens indsatser for god selskabsledelse i kommunalt ejede selskaber. Derudover skal han sikre, at den danske vandsektor har de bedste rammer for forsat at udvikle vandforsyningen.

”Jeg har store forventninger og ser gode potentialer i at øge samspillet mellem ledelse, digitalisering, vandvision 2015 og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling”, uddyber Niels.

Niels Møller Jensen har siden 2010 været direktør for Herning Vand og har med sin ledelseserfaring sørget for, at Herning har nogle af Danmarks laveste priser. Hans fokus på udviklingsprojekter til gavn for kunder og miljø har styrket samarbejdet med kompetente aktører fra andre brancher. Herning Vands Struvitanlæg – der producerer bæredygtig gødning fra slam, og MERMISS – der fjerner skadelige medicinrester fra spildevandet, er begge eksempler på, hvorfor Niels er det rette match til DANVAs bestyrelse.

”Branchens stærke tradition for åbenhed og videndeling er en vigtig nøgle til at skabe fremtidens løsning på klodens udfordringer”, afslutter Niels.

Hans første bestyrelsesmøde bliver fredag den 8. september, men allerede ved regionalmøderne i uge 36 vil Niels repræsentere bestyrelsen.

Niels Møller Jensen