Vidensdeling på tværs af Atlanten


17.06.2019

Huset summede i sidste uge af spørgsmål og vidensdeling, da vi havde besøg af repræsentanter fra vandværker i Californien, der var på inspirationstur i Danmark.

Den amerikanske udfordring

Den amerikanske infrastruktur for vand kræver en omfattende modernisering. Samtidig skaber et stadigt stigende vandforbrug og øgede spildevandsudfordringer en stor efterspørgsel efter effektive og ikke mindst ressourcebesparende løsninger til deres vandværker og renseanlæg. I Danmark derimod ligger vi i toppen, hvad angår teknologi, know-how og løsninger, der sørger for en optimal vandforsyning – og det som oftest på en energivenlig måde. De er disse løsninger, vores amerikanske kollegaer var i Danmark for at blive klogere på.

 

Rundvisning og inspirerende indlæg

Besøget hos os, der var arrangeret af den danske ambassade i USA’s Water Technology Alliance, havde fokus på hvordan renseanlæg kan blive energineutrale. Udover en rundtur på vores anlæg fortalte direktør Niels Møller Jensen og afdelingsleder Jan Ravn om vores arbejde med energivenlige løsninger, der blandt andet gerne skal munde ud i, at vi bliver energineutrale på el. Med på besøget var også gode samarbejdspartnere fra Nissen Energy, Danfoss, Linak og Stjernholm, der alle bidrog til en dag med stor spørgelyst og deling af viden og erfaringer.

Der blev stillet mange nysgerrige spørgsmål på rundturen.