Vi er stolte af vores drikkevand

stolte af drikkevand

Danmark har noget af verdens bedste drikkevand 

Næsten alle steder i Danmark kan man indvinde grundvand og anvende det til drikkevand uden egentlig rensning.

Drikkevand, der er rent og smager godt.

Og det er vi stolte af i Danmark. 

 

Bekymringer for drikkevandet

Når det er sagt, er nogle bekymret for kvaliteten af grundvandet.

I det seneste år er der i Danmark lukket 250 drikkevandsboringer på grund af fund af pesticider. Pesticider som er blevet anvendt for mange år siden.

Vi ved ikke ved om indholdet af pesticider i grundvandet, som anvendes til drikkevand i den nære fremtid vil stige eller falde. Eller om der bliver fundet flere pesticider.

Vi ved ikke, om vi i en periode kommer til at rense grundvandet, inden vi sender det ud til vores kunder.

…men vi ved, hvad vi gør hos Herning Vand

Hos Herning Vand har vi lukket to boringer ud af 23 på grund af BAM (2,6-dichlorbenzamid).

Koncentrationer ligger under grænseværdien, men vi har alligevel valgt at stoppe indvinding fra de to boringer.

Derudover er vi ved at lave en ny kildeplads på Løvbakkerne. Kildepladsen ligger højt, og påvirkes ikke af tilstrømmende overfladevand fra byen. Så sikrer vi sundt vand både nu og til eftertiden.

Grundvandet ved det nye kildeplads kommer fra et grundvandsmagasin, som er 200 meter dyb, og kildepladsen ligger udenfor byzonen.

Arealerne i nærheden af de nye boringer dyrkes uden anvendelse af sprøjtemidler.

Dermed er risikoen for forurening mindre.

Derudover holder vi nøje øje med kvaliteten af vores drikkevand gennem regelmæssige vandanalyser.

Som kunde hos Herning Vand kan du derfor roligt drikke vand fra hanen.

Drikkevand, der er rent og smager godt.

Og det er vi stolte af hos Herning Vand.