Nyhedsarkiv >Vi er stolte af vores drikkevand

Nyhed

Vi er stolte af vores drikkevand

herning vand prikker

3. september 2018

…men vi ved, hvad vi gør hos Herning Vand

Hos Herning Vand har vi luk­ket to bor­in­ger ud af 23 på grund af BAM (2,6‑dichlorbenzamid).

Koncentrationer lig­ger under græn­se­vær­di­en, men vi har alli­ge­vel valgt at stop­pe ind­vin­ding fra de to boringer.

Derudover er vi ved at lave en ny kil­de­plads på Løvbakkerne. Kildepladsen lig­ger højt, og påvir­kes ikke af til­strøm­men­de over­fla­de­vand fra byen. Så sik­rer vi sundt vand både nu og til eftertiden.

Grundvandet ved det nye kil­de­plads kom­mer fra et grund­vands­ma­ga­sin, som er 200 meter dyb, og kil­de­plad­sen lig­ger uden­for byzonen.

Arealerne i nær­he­den af de nye bor­in­ger dyr­kes uden anven­del­se af sprøjtemidler.

Dermed er risi­ko­en for foru­re­ning mindre.

Derudover hol­der vi nøje øje med kva­li­te­ten af vores drik­ke­vand gen­nem regel­mæs­si­ge vandanalyser.

Som kun­de hos Herning Vand kan du der­for roligt drik­ke vand fra hanen.

Drikkevand, der er rent og sma­ger godt.

Og det er vi stol­te af hos Herning Vand.