Vandets dag 2018 blev markeret i Løvbakkerne


I anledning af Vandets Dag den 22. marts åbnede vi helt ekstraordinært for vandet direkte ved en boring i Løvbakkerne. 38 tilmeldte kunder fik herefter muligheden for at smage på råvandet –  direkte fra undergrunden.

Vores nye boring i Løvbakkerne henter grundvandet fra 180 m dybde, og pumper det videre til en af vores tre vandværker, hvor det iltes og løber igennem sandfilter, inden vi sender det ud i kundernes vandhane.

Når grundvandet ikke har været forbi et vandværk, smager det typisk meget af jern og kan være en smule uklart.

Dagen var fyldt med spørgsmål, nysgerrighed og vores direktør Niels Møller Jensen fortalte om vandets vej fra undergrunden til vandhanen, og hvad vi ved Herning Vand gør for at passe på grundvandet.

Vi vil gerne takke alle der havde tilmeldt sig for en hyggelig dag. Vi er glade for at interessen for vand er så stor.

Kunne du tænke dig at høre mere om råvand? Vores projektleder var i anledning af Vandets Dag i radioen og fortælle om råvand og gav en prøvesmagning til radioværterne. Indslaget er på 3:05:00. Du kan lytte ved at klikke her.

INFO

Vandets Dag eller Verdens Vanddag er en FN-temadag, der finder sted hvert år den 22. marts. Dagen er med til at sætte fokus på drikkevandet – et livsvigtigt element for alt liv på planeten jorden.

Dagen fik sin begyndelse i Rio de Janeiro i 1992 under FN’s konference for miljø og udvikling og blev officielt vedtaget på FN’s generalforsamling samme år.

Arrangementet var gratis, men tilmelding via vores hjemmeside nødvendig. Vi annoncerede for arrangementet via annoncer i lokalavisen.