Valg til bestyrelse


Vil du være med til at sikre sundt vand?  Stil op som kandidat til vores bestyrelse fra den 8. januar til den 5. februar. Valget afholdes fra den 12 – 26 februar, og her er det vores kunder, som stemmer på deres favorit kandidat.

Vi afholder for anden gang i virksomhedens levetid bestyrelsesvalg. To af posterne til vores bestyrelse, skal besættes af kundevalgte kandidater.

Kan du bidrage med økonomisk og forretningsmæssig indsigt? Vil du være med til at sætte dit præg på miljø og klima i Herning? Har du lysten til at arbejde med FN’s 17 Verdensmål?

Som medlem af vores bestyrelse skal du være med til at arbejde for at den positive udvikling fortsætter og sikre, at vi også i fremtiden kan levere sundt vand til den rigtige pris.

Udover at levere vand og aflede spildevand og skabe en driftsikker virksomhed, arbejder vi med projekter indenfor klimatilpasning, miljøeffektiv rensning, cirkulær økonomi og videndeling på tværs af branchen.

Du kan se vores valgregulativ, læse mere om valget og stille op her.

Fokusområder

Vandforsyning

Vi har tre vandværker, hvor vi borer og leverer vand til ca. 15.000 ejendomme i Herning Kommune. Du kan læse mere om vandforsyning, vores vandværker og kvalitet her.

Spildevand

Vi behandler årligt spildevand fra ca. 32.000 ejendomme i Herning Kommune. Vi har 14. renseanlæg der alle skal driftes og vedligeholdes. Du kan læse mere om vores arbejde med spildevand og rensning her.

Klima

Vi er i gang med at separere kloaksystemet i Herning Kommune. Regnvandet skal fremover ledes til regnvandssøer i separate ledninger. Du kan se, hvor vi arbejder her. Du kan læse mere om regnvand og klima her.

Projekter

Vi arbejder løbende med at udvikle løsninger der skal sikre en grøn fremtid for vores børn og børnebørn. Læs mere om vores udviklingsprojekter her.

Digitalisering

Vi ønsker at være på forkant med fremtidens udfordringer. Vi digitaliserer for at sikre bedre service, optimere vores arbejdsgange og sikre en sund økonomi. Læs mere om den digitale strategi her.

FN’s 17 Verdensmål

Vi arbejder med at implementere de 17 Verdensmål i vores strategi. I vores årsrapport kan du læse mere om hvorfor og hvordan. Du kan se og læse Årsrapporten fra 2016 her.