Undgå vandskader

Har du en ubeboet ejendom eller en industriejendom, der ikke er i brug, er det en god idé at lukke for vandet. Hvis bygningen ikke er opvarmet, kan vandrørene fryse til. Når vandet i vandrørene tør, kan de give store vandskader. Du lukker for vandet ved stophanen, som typisk står i skel.

Gode råde til at undgå, at dine vandrør fryser til:

Luk af for kulden. Luk for kældervinduer og kælderdøre.

Luk for vandet til udendørshaner. Tøm rørene.

Isoler vandrør og vandmålere i garager, udhuse, krybekældre, skunkrum og andre yderligt liggende rum, der ikke varmes op.

Hvis frosten kom først
Det sikreste er at lukke for hovedhanen og lade en VVS-installatør ordne problemet. Vandmålere skal ordnes af fagfolk. Forsøg aldrig selv at tø en vandmåler op.