Udbud: Tømning af bundfældningstanke

Herning Vand har nu følgende i udbud.

Tømning af bundfældningstanke

Ansøgningsfrist mandag den 9. januar kl. 12.00, 2017

 

 

 

Spørgsmål og svar vedrørende udbudsmaterialet
UdbudsmaterialetSpørgsmålSvar
Udbudsmateriale

Punkt 2.1 Ydelsens omfang

Der står at “der skal respekteres at nogle ejendomme vil have bundtømt”. Kan man derudaf forvente, at tankene ikke er korrekt tømt i den nuværende ordning, og at der ligger bundslam i tanken?Det betyder at der ikke må hældes rejektvand tilbage i tanken. Den skal afleveres tom.
Udbudsmateriale

Punkt 2.1 Ydelsens omfang

Slammet skal køres til Linåvej 19. Er der en behandlingsafgift på dette? Eller må man læsse gratis af?Det er Herning Vands plads og slammet tilhører Herning Vand. Ja, det er gratis at læsse af.
Udbudsmateriale

Punkt 4.4 Udsendelse af tømningsvarsel til grundejer

Hvor mange procent bliver varslet med brev? Gøres der tiltag fra forsyningen til at mindske disse?Der er tilkøbt et varslingssystem ved Envidan. Blue idea.
Udbudsmateriale
Generelt
Der er gennem Envidan mulighed for at give en kiggeadgang til Envitrix. Vil man sørge for en kiggeadgang til de bydende?Nej, der gives ikke “kiggeadgang”