Nyhedsarkiv >Tillykke til vinderne af en Ipad Mini

Nyhed

Tillykke til vinderne af en Ipad Mini

herning vand prikker

18 sep 2017

Tillykke til Kai og Anette Hansen og ikke mindst deres søn Kristoffer, der kom for­bi og hen­te­de præ­mi­en. Her præ­mi­e­re­de han os med en stor opad­vendt tommelfinger.

Vi trak vin­de­ren af en Ipad Mini den 30. august, men først i sid­ste uge kom der hul igen­nem. Det var et par rig­tig gla­de vin­de­re, og vi håber, at den nye Ipad Mini frem­over kan hjæl­pe fami­li­en med at hol­de øje med deres vand­for­brug, når som helst og hvor som helst.

Konkurrencen var et led i lan­ce­rin­gen af vores nye webpor­tal. Vi har gjort det muligt for alle vores vand­kun­der med en fjer­n­af­læst måler at føl­ge deres for­brug via vores webpor­tal. Som en ekstra ser­vi­ce mod­ta­ger de også en alarm på sms, hvis de har et brud eller en lækage.

Du kan læse mere om vores alarm­ser­vi­ce her.

Er du vand­kun­de hos os, men har end­nu ikke fået udskif­tet din gam­le vand­må­ler til en ny fjer­n­af­læst måler, kan du se, hvor­når vi kom­mer her.