Til kamp mod medicinresterne

Tirsdag den 12. april ankom et nyt anlæg til Herning. Anlægget renser spildevand for medicinrester og andre skadelige stoffer og skal det næste års tid testes af på Herning Vands renseanlæg.

96 procent af medicinresterne i vores spildevand stammer fra de private hjem. Kun fire procent kommer hospitalerne. Vi udskiller medicinresterne derhjemme og sender dem videre til vores lokale renseanlæg. Et nyt anlæg skal hjælpe forsyningsselskaberne med at rense spildevandet og fange alle de skadelige stoffer, inden det rene vand sendes videre ud i vandløbene og tilbage i kredsløbet.

– Vi ved, at vi i fremtiden er nødt til at rense vores spildevand for medicinrester. Både for vores børns skyld, men også for miljøets skyld. Det nye anlæg skal hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vi gør det bedst muligt, siger Niels Møller Jensen, adm. direktør, Herning Vand.

MERMISS-projektet, der står bag anlægget, er et samarbejde mellem Det Nye Universitetshospital i Skejby, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Krüger, Air Liquid, Aarhus Vand og Herning Vand.

Klogere løsninger
Anlægget er siden foråret 2015 blevet testet på DNU i Skejby, men skal nu en tur til Herning. Målet er at teste, hvor rensningen af medicinrester i spildevandet har den største effekt – hos hospitalerne eller hos de lokale rensningsanlæg.

– Humlen i det her er, at vi bliver klogere på løsningen i løbet af processen. Det vi kan se er, at der er mange gevinster at hente ved at flytte opgaven med at rense vandet fra hospitalet til vandselskaberne, siger Niels Møller Jensen, der er direktør hos Herning Vand.

Med testen af anlægget i Herning bygger samarbejdspartnerne videre på den viden, der er opbygget i de indledende faser af projektet. Testen hos Herning Vands renseanlæg løber over et lille års tid. Lever resultaterne op til forventningerne, er næste skridt at teste anlægget i fuld størrelse.

MERMISS-projektet er støttet med 4,6 mio. kr. af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. MUDP støtter projekter, der bidrager til et bedre miljø og med konkurrencedygtig miljøteknologi.

Du kan læse mere om projektet her.