Retningslinjer og pjecer

Når du er gæst hos Herning Vand eller udfører arbejde for Herning Vand gælder de samme regler, som gælder for Herning Vands medarbejdere (se pjece).

Når du kommer på besøg hos Herning Vand, skal du ALTID henvende dig i receptionen – også selvom du ved, hvem du skal snakke med og hvor medarbejderen har kontorplads.

Har du været i kontakt med spildevand, må du IKKE komme ind i administrationsbygningen med mindre du har været igennem ”slusen” (vasket hænder/arme og ansigt samt skiftet til rent tøj og fodtøj).

Har du ikke været gennem ”slusen”, skal du ringe til Herning Vands hovednummer eller direkte til den medarbejder, du ønsker at tale med. Så kommer vedkommende ned/ud til dig.

Har du beskidte sko (ikke spildevand), når du kommer på besøg hos Herning Vand, skal du tage skoene af på måtten i gangen eller tage overtrækssko på, inden du henvender dig i receptionen.

Brugte dæksler flyttes med spildevandstruck af en medarbejder i spildevandsarbejdstøj.

Spildevandsbiler må KUN benyttes af medarbejdere iført spildevandsarbejdstøj.

Fælles/administrative biler og vandbiler må benyttes af alle medarbejdere, som ikke arbejder med spildevand/er iført spildevandsarbejdstøj.

Må du gerne komme i kantinen i arbejdstøj, med mindre det er beskidt.

Må du gerne være til workshop i arbejdstøj, med mindre det er beskidt.

Gælder de samme regler, som hvis du arbejder i administrationsbygningen. Husk at vaske/afspritte dine hænder HVER gang, du har været på besøg på renseanlægget.