Valg til bestyrelsen 2018

Afstemningen lukkede den 26. februar kl.23.59 2018. Stemmerne er i gang med at blive valideret.

Vinderne offentliggøres efter bestyrelsen har godkendt resultatet.

Du kan stemme, hvis du er kunde ved Herning Vand. Det gælder for både vand- og spildevandskunder. Der kan afgives en stemme pr. boligenhed.

Du kan hurtigt og nemt stemme med dit NemID fra en hvilken som helst elektronisk enhed.

Klik på billedet, hvor der står “Stem her”, og du kommer videre til afstemningssiden.

Her kan du også se og læse om de fem kandidater.

På afstemningssiden bruger du dit NemID til login. Herefter indtaster du din adresse og dit cpr-nummer.

Er dine oplysninger korrekte, er du godkendt til at stemme. Herefter kan du vælge din kandidat. Det er ikke muligt at fortryde eller ændre din stemme, når den er registreret.

Har du ikke et NemID, kan du stemme ved at få udleveret en stemmekode.

For at få udleveret din stemmekode, skal du henvende dig i kundeservice på Ålykkevej 5, 7400 Herning. Du skal medbringe dit sygesikringsbevis.

Er du godkendt til at stemme, får du udleveret en stemmekode. Stemmekoden bruger du på den elektroniske afstemningsside, som du tilgår ved at klikke på “Stem her”.

Vores kunder skal vælge to repræsentanter til selskabets bestyrelse blandt de opstillede kandidater.

Det har været muligt for alle kunder ved Herning Vand at opstille som kandidat. Opstillingensperioden var fra den 8. januar 2018 – 5. februar 2018

Valget foregår elektronisk, hvor alle vand- og spildevandskunder hos Herning Vand kan afgive en stemme pr. boligenhed. Se valgregulativet for yderligere information.

Alle stemmer valideres og godkendes inden de to kandidater indsættes.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indgår på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og har som bestyrelse til opgave at varetage Herning Vands interesser og et ansvar for den overordnede ledelse i Herning Vand.

Bestyrelsen sidder i fire år ad gangen, og den nye bestyrelse tiltræder i første kvartal 2018. Vi afholder i den nuværende bestyrelse 5-6 møder årligt. Bestyrelsesposten er lønnet.

Den daglige udvikling og drift udføres af ledelsen, stabsfunktioner og tre afdelinger.

Valget gennemføres med det elektroniske afstemningssystem Stemonline, der er udviklet til at gennemføre elektroniske lov- og vedtægtsbestemte valg. Systemet er under løbende kontrol af uvildige revisionsvirksomheder.

Virksomheden bag Stemonline, Dataminds, er underlagt loven om opbevaring og håndtering af persondata, hvilket gør identificering og offentliggørelse af data om enkeltpersoner ulovlig.

Systemet overvåges døgnet rundt i hele valgperioden, og uregelmæssigheder registreres løbende.

Fuld anonymitet

Der knyttes ikke personlige oplysninger til NemID login, der bryder med princippet om fuld anonymitet i stemmeafgivelsen. Login bruges til at validere stemmeberettigelse og til at opgøre repræsentationen af anonymiserede grupper i valghandlingen.

Alle valgdata håndteres under kontrol af revisionsvirksomheden og lovgivningen omkring håndtering af persondata.

Se den nuværende bestyrelse