Du kan ringe på vores hovednummer 9999 2299. Telefonen er bemandet hele døgnet.

Har du konstateret et vandspild eller har mistanke om det, skal du kontakte os på info@herningvand.dk eller på telefon 99 99 22 99 og taste 2 for øvrige oplysninger. Vær opmærksom på, at du ikke kan få refusion ved et løbende toilet, en løbende vandhane over en længere periode og lignende. På vores hjemmeside kan du læse om de nærmere betingelser for refusion.

Du kan tjekke, om du har et skjult brud ved at lukke for samtlige haner i huset og sørge for, at ingen husholdningsapparater kører. Kører din vandmåler fortsat rundt, om end kun stille, har du et skjult brud. Vær opmærksom på, at du ikke kan få refusion ved løbende toilet, en løbende vandhane over en længere periode og lignende.

Herning Vand leverer vandet – ikke varmen.
Har du vand, men ikke varmt vand, er det muligvis fjernvarmen, der driller.
Kontakt dit lokale varmeværk.

Får du vand fra Herning Vand, og har du igennem en længere periode været i restance, har vi lukket for vandet.
Lukningen for vandet kan også skyldes et brud eller et arbejde, som forsyningen er i gang med.
Kommer der ikke vand ud af hanen, når du åbner og du ikke har modtaget et lukkebrev fra os, vil vi være meget taknemmelige, hvis du kontakter os på tlf. 99 99 22 99.
Der er muligvis et brud på rørene, som vi hurtigst muligt skal have repareret.

Får du vand fra Herning Vand, vil vi ved udsendelse af rykker to iværksætte vores lukkeprocedure. Det koster et gebyr at få genåbnet vandforsyningen.

Drikkevandet indeholder jern, som udfældes i ledningsnettet. F.eks. ved ledningsbrud kan det udfældede jern hvirvles op i ledningerne og farve vandet rødbrunt. Det samme gælder, hvis en vandhane i længere tid ikke har været brugt. Det er ikke sundhedsskadeligt at drikke vandet, men det ser ikke godt ud. Desuden er det ikke klogt at vaske tøj i vandet, da farven kan sætte sig i tøjet.

Hvis der har været lukket for vandet i en gade – f.eks. fordi ledningen er blevet repareret – kan der opstå små luftbobler i vandet, når der kommer vand i ledningen igen. Vandet ser hvidt ud, når det tappes fra vandhanen, men boblerne forsvinder langsomt igen. Det er et kortvarigt problem, og det er ikke sundhedsskadeligt.

Det er Herning Kommune, der står for skadedyrsbekæmpelsen her i kommunen.
Herning Vand bekæmper udelukkende rotter i hovedkloakledningerne. Så hvis du har mistanke om rotter ved din ejendom, skal du melde det på Herning Kommunes hjemmeside:
Genvej til Herning Kommunes hjemmeside
Du kan læse mere om rotter i Artikel om rotter på Bolius.dk