Ansøgning om refusion

 • Ejendomsoplysninger

 • Refusion søges for

 • Vedhæft eventuelle bilag

 

Bemærkninger til ansøgning om refusion:

 1. Vi yder kun refusion af statsafgift for ejendomme til boligformål.
 2. Der skal være foretaget foranstaltninger som forsøg på at stoppe merforbruget.
 3. Merforbruget må ikke kunne tilregnes forbrugeren for forsætlig eller groft uagtsomt.
 4. Ejeren skal ved godkendelse af refusion tilbagebetale den retmæssige del til lejere.
 5. Der skal sammen med ansøgningen indsendes kopi af betalt faktura fra VVS-firma for reparation af skaden, beskrivelse af skade og omfang. Evt. foto der viser brudplacering, og de seneste aflæsninger.  
 6. Der ydes kun refusion for vandafledningsafgift, hvis vandet ikke er ledt til kloakken.
 7. Der kan kun opnås refusion for den del af vandforbruget, som ligger udover ejendommens normale vandforbrug tillagt en selvrisiko. Selvrisiko er 300 m3 for statsafgift på vand. 50 m3 + halvdelen af merforbruget på vandprisen. Det er 0 m3 på vandafledning.
 8. Der ydes kun refusion for et år, beregnet fra det tidspunkt merforbruget er konstateret.
 9. Ved merforbrug større end seks års normalforbrug, som ikke opfylder betingelserne, kan der søges om refusion (seks års normalforbrug i selvrisiko).