Du tilmelder eBoks ved at gå ind på www.e-Boks.dk, hvor du søger på ”El og Forsyning” og derefter finder Herning Vand.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice igennem din netbank eller her.

Du tilmelder eRegning ved at gå ind på vores selvbetjeningsløsning Min side. Ved at tilmelde dig eRegning kan du få din faktura tilsendt som pdf. Du logger første gang på med dit kundenummer og målernummer. Derefter logger du fremover på med NemID. Du kan selv angive den mailadresse, du ønsker at få sendt din faktura til. Ligeledes kan du tilmelde en mailadresse, hvor du får besked, når du skal aflæse din måler.

Vi arbejder på at få udviklet en app, så du kan aflæse dit forbrug direkte fra din smartphone.

Hvis du har en fjernaflæst måler, kan du følge dit forbrug på Min side

Du kan godt få tilsendt en kopi af en regning, men du skal være opmærksom på, at det koster et gebyr (se gældende takster). Gebyret tilskrives, selvom du får kopien tilsendt på mail. Du kan også logge på vores selvbetjeningsløsning: MIN SIDE og se dine tidligere regninger. Det er gratis at bruge MIN SIDE til at se dine regninger.

Der er ekstra administrationsomkostninger samt porto forbundet med, at vi skal udsende faktura til dig med post. Du kan undgå gebyret ved at tilmelde dig eRegning, e-Boks eller Betalingsservice.

Det er vigtigt at sikre vores grundvand og din sundhed. Ved at rense dit spildevand, kan spildevandet efter endt rensning ledes ud i naturen uden fare for denne eller dig. På denne måde sikres vandet til kommende generationer.

Stikabonnement: er et fast abonnement du betaler til Herning Vand. Prisen dækker blandt andet omkostninger til stikket, samt udgifter til løbende kontrol.

Din regning for regn- og spildevand er kun afhængig af den mængde drikkevand, der registreres på din vandmåler.
Prisen for afledning af regn- og spildevand er uafhængig af regnvandsmængden og om du nedsiver på egen grund. Betalingen for regn- og spildevand sker efter det forbrug, din vandmåler viser.

Får du vand fra Herning Vand, vil vi ved udsendelse af rykker 2 iværksætte vores lukkeprocedure. Det koster et gebyr at få genåbnet vandforsyningen.

Får du vand fra Herning Vand, og har du igennem en længere periode været i restance, har vi lukket for vandet.
Lukningen for vandet kan også skyldes et brud eller et arbejde, som forsyningen er i gang med.
Kommer der ikke vand ud af hanen, når du åbner og du ikke har modtaget et lukkebrev fra os, vil vi være meget taknemmelige, hvis du kontakter os på tlf. 99 99 22 99.
Der er muligvis et brud på rørene, som vi hurtigst muligt skal have repareret.

Er du kommet i den situation, at du ikke kan betale din faktura rettidigt og ikke kan få hjælp fra din bank, er det muligt at indgå en betalingsaftale med Herning Vand A/S. Det koster 80 kr. i oprettelsesgebyr samt en rente på 8,05 %. Din betalingsaftale kan dog maksimalt strække sig indtil næste aconto afregning faktureres. Misligholdes betalingsaftalen, deaktiveres den og rykkerproceduren går i gang.

Du er sendt til inddrivelse ved RKI eller advokat, fordi du, trods gentagne rykkere, ikke har betalt din faktura. Det er muligt, at indgå en betalingsaftale med Herning Vand A/S, hvis der ikke ligger tidligere misligholdte betalingsaftaler.

Vi ønsker, at du som kunde er tilfreds, og ser os som en kompetent og effektiv leverandør. Hvis du har haft en dårlig oplevelse med Herning Vand, vil vi gerne høre fra dig. Ring til os på 9999 2299 eller send en mail til info@herningvand.dk.

Se oftest stillede spørgsmål omkring lejer/udlejer her.

regning og betaling

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her