Vildbjerg

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

 

Kloakfornyelse i Vildbjerg i 2016 og 2017 ved Park Allé, Nylandsvej, Kløvermarken, Bellisvej, Nørregade, Jyllandsgade og Linde Allé.

Denne etape er afsluttet.

Etablering af nye regnvandssøer

Herning Kommune og Herning Vand ønsker at forbedre vandmiljøet med genslyngning af Tranholm Bæk og udlægning af gydebanker i vandløbet, samt etablering af nyt vandløb ved Rugvænget.

Tranholm Bæk gøres mere attraktivt for dyrelivet og øger muligheden for ørred og laks at yngle i bækken.

Forbedringerne sker i forbindelse med anlæggelsen af 2 nye regnvandssøer i området.

Regnvandssøerne modtager vand fra Estlandsvej, Solsikkevej og noget af Sindingvej.

Anlægsarbejdet forventes udført fra februar til juni 2016.

Har du spørgsmål vedr. arbejdet med regnvandssøerne, er du velkommen til at kontakte projektleder for Herning Vand:
Claus Hemmingsen – tlf.: 4083 0818, mail: cvh@herningvand.dk

SE KORT

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 1800 hustande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Vildbjerg.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden