Vildbjerg

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

SE KORT

Kloakfornyelse i Vildbjerg i 2016 og 2017 ved Park Allé, Nylandsvej, Kløvermarken, Bellisvej, Nørregade, Jyllandsgade og Linde Allé.

Denne etape er afsluttet.

Kloakfornyelse i Vildbjerg i 2020-2021 ved Østergade, Østvænget og Stadionvej.

Herning Vand er i øjeblikket ved at planlægge en separering af ovenstående gader.

Nedsivning – Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag?

Hvis du nedsiver ALT regnvand fra din egen grund, har du mulighed for at søge Herning Kommune om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet.

Fristen for ansøgning om tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget er for dette projektområde i Vildbjerg: august 2019.

Projektleder Herning Vand

Claus Sørensen

tlf.: 30 91 66 51

Mail: cws@herningvand.dk

Etablering af nye regnvandssøer

Herning Kommune og Herning Vand ønsker at forbedre vandmiljøet med genslyngning af Tranholm Bæk og udlægning af gydebanker i vandløbet, samt etablering af nyt vandløb ved Rugvænget.

Tranholm Bæk gøres mere attraktivt for dyrelivet og øger muligheden for ørred og laks at yngle i bækken.

Forbedringerne sker i forbindelse med anlæggelsen af 2 nye regnvandssøer i området.

Regnvandssøerne modtager vand fra Estlandsvej, Solsikkevej og noget af Sindingvej.

Anlægsarbejdet forventes udført fra februar til juni 2016.

I forbindelse med byggemodning ved Solvænget har Herning Vand desuden udført ekstra regnvandssø syd for Sindingvej i perioden fra november 2016 til foråret 2018.  I forbindelse med anlægsprojektet er desuden udført regnvandsledning vest for Tranholm Bæk til brug for nedlægning af direkte regnvandsudledninger fra Soldalen, Kærvænget og Solbrinken – og forberedt for senere tilslutning af regnvand fra Sindingvej.

Har du spørgsmål vedr. arbejdet med regnvandssøerne, er du velkommen til at kontakte projektleder for Herning Vand:
Claus Hemmingsen – tlf.: 4083 0818, mail: cvh@herningvand.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 3200 husstande i Herning Kommune, hvor Herning Vand planlægger at renovere kloakken.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Vildbjerg.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden