Sørvad

Kloakken skal fornyes i Sørvad

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Påbud udsendt til Sørvad Øst:

Herning Kommune har i dette område udsendt påbud om separering af kloak på privatgrund.
​Fristen for separering i Sørvad Øst er d. 31.12.2016 – for yderligere information kontakt Herning Kommune.

Langgade vest, Kirkevangen, Baunevej, Borupsvej, Bakkevej, Tværvej, Henningsvej, Stationsvej:

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 31. december 2018. Spørgsmål til dette kan rettes til Herning Kommune.

Der er udsendt informationsbreve til de ovenstående gader i december 2018. Informationsbrevet kan ses herunder.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Tidsplan

Vi starter i foråret med 2019 og afslutter i 2020.

Der skiftes som udgangspunkt også drikkevands ledninger i Langgade. Spørgsmål til dette kan rettes til Sørvad Vandværk.

PROJEKTLEDER FOR HERNING VAND:

Claus Sørensen

Tlf. 30916651

Mail: cws@herningvand.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Informationsbrev

Se informationsbrevet som vi har sendt ud i december 2018

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Aftaleerklæring PDF

Du kan downloade aftaleerklæringen her.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

Kort

Se kort over kloakfornyelse i Sørvad Vest

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 1800 hustande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Sørvad.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden