Sørvad

Anlæg af ny spildevandstrykledning på strækningen Sørvad – Aulum

Da renseanlægget i Sørvad er ved at være udtjent og skal udskiftes med nyt renseanlæg, har Herning Vand besluttet i stedet at aflede kloakspildevandet fra Sørvad til Aulum Renseanlæg.

Ovenstående sker ved at etablere en trykledning til kloakspildevand (pumpeledning) på strækningen Sørvad – Aulum (se oversigtsplan).

Trykledningen til kloakspildevand udføres i følgende dimensioner:
Sørvad – Motorvej Herning/Holstebro: Ø 140 PE
Motorvej Herning/Holstebro – Aulum: Ø 200 PVC (gravitation)

Endvidere etableres 2 pumpestationer (Vejvad og Sørvad), samt nødvendige udluftnings- og tømmebrønde på hele strækningen.

Arbejdsmetoden til etablering af den nye kloakspildevandsledning er enten gravning (kædegravning) og boring.

Da kloakspildevandsledningen primært placeres på private arealer på hele strækningen, har der været afholdt ekspropriation med henblik på erhvervelse af rettigheder m.v til etablering af kloakspildevandsledningen. Ekspropriationen er afsluttet, og der er stort set indgået forlig med samtlige berørte lodsejere.

Anlægsarbejdet udføres i perioden AUG 2019 – DEC 2020.

Den udførende entreprenør for kloakspildevandsledningen er:

Ivan Jakobsen A/S
Farvervej 13
7600 Struer

Kontaktperson:

Jesper Heesgaard, Tlf. 2141 4330

Pumpefirmaet Xylem leverer pumpestationer, udluftningsbrønde og tømmebrønde m.v.

Carsten Moes Jørgensen

Tlf. 2172 8132

Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN og kontaktperson (lodsejere) i anlægsperioden:

Bjarne Kristensen, Rambøll

Tlf. 5161 2798

Mail: bjkr@ramboll.dk


Kloakken skal fornyes i Sørvad

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Påbud udsendt til Sørvad Øst:

Herning Kommune har i dette område udsendt påbud om separering af kloak på privatgrund.
​Fristen for separering i Sørvad Øst var d. 31.12.2016 – for yderligere information kontakt Herning Kommune.

Langgade vest, Kirkevangen, Baunevej, Borupsvej, Bakkevej, Tværvej, Henningsvej, Stationsvej:

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 31. december 2018. Spørgsmål til dette kan rettes til Herning Kommune.

Der er udsendt informationsbreve til de ovenstående gader i december 2018. Informationsbrevet kan ses herunder.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Foreløbig tidsplan

Hovedkloakken er etableret i Langgade, Staionsvej, Kirkevangen, Henningsvej og Digevej.

Arbejdet lukkes ned i forbindelse med jul og genoptages i januar.

I det nye år arbejder vi videre med Bakkevej/tværvej, Borupsvej og Baunevej.

Gravearbejdet starter i Borupsvej i uge 7, hvor der er vinterferie om mindre trafik til og fra børnehaven. I uge 7 vil der være helt spærret for udkørsel til Langgade.

Entreprenøren arbejder muligvis i begge weekender og længere på hverdagene i uge 7, for at kunne blive færdig med hovedledningen frem til Gyvelvej.

I uge 7 vil stien for enden af Borupsvej blive åben for trafik med lysregulering. Her må det påregnes ventetid.

Der vil sandsynligvis blive tale om mindre arbejder i uge 8 med stik. Herefter arbejdes der videre ad Borupsvej.

Vi omdeler information til dem som er direkte berørt af gravearbejdet, inden vi graver foran deres ejendomme.

Herefter fortsætter kloaksepareringen ad Baunevej.

Kloaksepareringen forventes, at være afsluttet i sin helhed i efteråret 2020.

Der skiftes som udgangspunkt også drikkevands ledninger i Langgade. Spørgsmål til dette kan rettes til Sørvad Vandværk.

Entreprenør

Feldborg Entreprenørforretning udfører opgaven da de vandt licitationen med laveste pris.

Formand på projektet

Karsten Madsen

Tlf.: 60 16 05 30

Mail: mail@karstenmadsen.dk

(Spørgsmål vedrørende: privat kloak, adgang til ejendomme osv.)

Projektleder for Herning Vand:

Claus Sørensen

Tlf. 30916651

Mail: cws@herningvand.dk

(Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.)

Projektleder Herning Kommune:

Børge Nielsen

Tlf. 96 28 83 24

Mail: vtbbn@herning.dk

(Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.)

Formand Sørvad Vandværk:

Alan Lunde

Tlf.: 20 15 72 57

Mail: lunde@mvbmail.dk

(Spørgsmål vedrørende: Drikkevand.)

Agerfeld VVS, Smede og Masinforretning

Henning Larsen

Tlf.: 40 88 15 52

Mail: henning@agerfeld-smede.dk

(Spørgsmål vedrørende: Udførelse af drikkevand.)

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Informationsbrev

Se informationsbrevet som blev sendt i december 2018

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Aftaleerklæring PDF

Du kan downloade aftaleerklæringen her.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

Kort

Se kort over kloakfornyelse i Sørvad Vest

ORIENTERINGSBREV

Sendt til husstande i Tillæg 6’s område, hvor Herning Vand planlægger at renovere kloakken.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Sørvad.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her