Sørvad

Kloakken skal fornyes i Sørvad

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Påbud udsendt til Sørvad Øst:

Herning Kommune har i dette område udsendt påbud om separering af kloak på privatgrund.
​Fristen for separering i Sørvad Øst var d. 31.12.2016 – for yderligere information kontakt Herning Kommune.

Langgade vest, Kirkevangen, Baunevej, Borupsvej, Bakkevej, Tværvej, Henningsvej, Stationsvej:

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 31. december 2018. Spørgsmål til dette kan rettes til Herning Kommune.

Der er udsendt informationsbreve til de ovenstående gader i december 2018. Informationsbrevet kan ses herunder.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet

Foreløbig tidsplan

uge 9: Entreprenøren starter med, at fræse asfalten til et grus-lignende lag.

Derefter jævner entreprenøren asfaltlaget og man kan forsigtigt køre med bil o.l.

Vær opmærksom på, at fræseren kortvarig kan spærre for udkørsel.

Grundvandssænkning forberedes på Langgade ved Åbrinken.

uge 10: Starter grave arbejdet og afspærringen af Langgade for gennemkørende trafik fra Åbrinken og mod vest.

Fra uge 11: Den første strækning fra Åbrinken og lige forbi brugsen færdiggøres med stik til ejendommene. Der etableres nye rendestensbrønde  Der afsluttes med stabilt grus og asfalt.

Herefter arbejdes der videre i Langgade mod vest. Gravearbejdet i Langgade forventes, at være færdig i oktober/november 2019.

Når Langgade er afsluttet arbejdes der videre på sidevejene. Den endelig rækkefølge er ikke endelig bestemt.

Vi omdeler information til dem som er direkte berørt af gravearbejdet, inden vi graver foran deres ejendomme.

Kloaksepareringen forventes, at være afsluttet i sin helhed i efteråret 2020.

Der skiftes som udgangspunkt også drikkevands ledninger i Langgade. Spørgsmål til dette kan rettes til Sørvad Vandværk.

Entreprenør

Feldborg Entreprenørforretning udfører opgaven da de vandt licitationen med laveste pris.

Formand på projektet

Karsten Madsen

Tlf.: 60 16 05 30

Mail: mail@karstenmadsen.dk

(Spørgsmål vedrørende: privat kloak, adgang til ejendomme osv.)

Projektleder for Herning Vand:

Claus Sørensen

Tlf. 30916651

Mail: cws@herningvand.dk

(Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.)

Projektleder Herning Kommune:

Børge Nielsen

Tlf. 96 28 83 24

Mail: vtbbn@herning.dk

(Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.)

Formand Sørvad Vandværk:

Alan Lunde

Tlf.: 20 15 72 57

Mail: lunde@mvbmail.dk

(Spørgsmål vedrørende: Drikkevand.)

Agerfeld VVS, Smede og Masinforretning

Henning Larsen

Tlf.: 40 88 15 52

Mail: henning@agerfeld-smede.dk

(Spørgsmål vedrørende: Udførelse af drikkevand.)

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Informationsbrev

Se informationsbrevet som blev sendt i december 2018

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Aftaleerklæring PDF

Du kan downloade aftaleerklæringen her.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

Kort

Se kort over kloakfornyelse i Sørvad Vest

ORIENTERINGSBREV

Sendt til husstande i Tillæg 6’s område, hvor Herning Vand planlægger at renovere kloakken.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Sørvad.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden