Skibbild/Nøvling

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet enten ledes til regnvandssøer, med udløb til de nærliggende åer, eller nedsives lokalt. Spildevand ledes til rensningsanlæg.

Herning Vand har påbegyndt planlægningen af de nye kloakker i området. Der vil blive afholdt borgermøde ca. 1 år før projektopstart.

3-6 måneder før gravearbejdet starter, vil der blive udsendt et informationsbrev med posten.

Her kan du se områderne, hvor der skal arbejdes. Områderne er markeret med gult: Skibbild – Nøvling

For at se tegninger over kloakken på privat grund kan du se Herning Kommunes hjemmeside: byggesager.herning.dk
Herning Vand har ikke tegninger over kloakken på privat grund.

Tidsplan: (opdateres juni 2020)

Nedsivning af regnvand

Hvis du nedsiver alt dit regnvand, har du mulighed for at få noget af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt

Fællesskabet af vandkunder kan, under visse betingelser, spare penge på, at du nedsiver alt dit regnvand på din egen grund. Derfor kan du, når du opfylder disse betingelser, få noget af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet.

Fristen for ansøgning om tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidrag er for Skibbild og Nøvling 30. juni 2020.

Du kan læse mere om ordningen her.

På Herning Kommunes hjemmeside finder du oplysninger om nedsivning af regnvand på privat grund.

Har du spørgsmål vedr. tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i Skibbild/Nøvling, så kontakt projektleder Thomas Sørensen tlf.nr.: 3016 1974 eller mail ths@herningvand.dk

SE KORT

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 3200 husstande i Herning Kommune, hvor Herning Vand planlægger at renovere kloakken.

HVEM ER BREVET SENDT TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i

Skibbild

Nøvling

Vi efterlader ingen regning til eftertiden

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her