Ørre

Kloakken skal fornyes i Ørre

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var blandet sammen i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

 

I Ørre Byvej og Foldagervej skal den eksisterende fælles kloakledning udskiftes med en ny spildevandsledning og en ny regnvandsledning inklusiv nye spildevands- og regnvandsstikledninger til de enkelte ejendomme.
Endvidere skal der etableres en ny spildevandsledning inklusiv stikledninger på Vestermosevej, en ny pumpestation og en ny regnvandssø ved Løven Å.
Ovenstående anlæg vil blive udført i 2019 (se nedenstående tidsplan)
Årsagen til ovenstående separering skyldes, at den nuværende fællesledning er meget utæt og dermed siver der meget grundvand ind i denne ledning.
Samfundsmæssigt er det en temmelig dårlig løsning, da spildevandet fra Ørre pumpes til Herning Renseanlæg og dermed anvendes der økonomiske midler til at rense grundvand.

De fleste ejendomme på ovennævnte veje havde frist til 31. december 2018 til at få separeret kloak på egen grund.

Du kan se en oversigtstegning over arbejdet her.

Den nye regnvandssø ved Løven Å er etableret i FEB 2019.

Vi omdeler information 1-2 uger inden vi starter gravearbejdet til dem som er direkte berørt.

Der bliver opsat vibrationsudstyr/alarm, så entreprenøren ikke vibrerer mere end det tilladte niveau

Picture

APR - MAJ 2019

Ørrebyvej nr. 52 – 75

 
Picture

JUN – JUL/AUG 2019

Ørre Byvej nr. 36 – 57 + Foldagervej 2

 
Picture

AUG – SEP 2019

Ørre Byvej nr. 16 – 28 + Foldagervej 1

 
Picture

OKT 2019

Vestermosevej 6 – 14 + Ørre Byvej 77

 
Picture

NOV – DEC 2019

Ørre Byvej 81 – 97

 

VKA – Vestjydsk Kloak & Anlæg
Nedervej 14
6990 Ulfborg

Kontaktoplysninger:

Entrepriseleder Bjarne Korsdal
Tlf. 2834 0217
E-mail: bjarne@vka-staby.dk

Formand: Torben Madsen
Tlf. 4057 9661
E-mail: torben@vka-staby.dk

Carsten Moes Jørgensen

cmj@herningvand.dk
Tlf.: 2172 8132

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 3200 husstande i Herning Kommune, hvor Herning Vand planlægger at renovere kloakken.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Ørre.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden