Ørnhøj

Kloakken skal fornyes i Ørnhøj

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg. Regnvandet kan også nedsives – se nedenfor.

Infokort se her

Entreprenør Infokort se her

Testlink se her

Hvis du nedsiver alt dit regnvand, har du mulighed for at få noget af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt

Fællesskabet af vandkunder kan, under visse betingelser, spare penge på, at du nedsiver alt dit regnvand på din egen grund. Derfor kan du, når du opfylder disse betingelser, få noget af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet.

Læs mere omkring betingelser, tidsfrist, økonomi samt ansøgningsfrist her.

Fristen for ansøgning om tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidrag er for Ørnhøj: 22. august 2016.

Ansøg Herning Kommune om tilladelse til nedsivning her (kræver login med NemID)​

På Herning Kommunes hjemmeside finder du oplysninger om nedsivning af regnvand på privat grund.

Herning Vands guide, finder du inspiration til nedsivningsløsninger.

Har du spørgsmål vedr. tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i Ørnhøj, så kontakt projektleder Lone Fjord Simonsen tlf.nr.: 9999 2299 eller mail lfs@herningvand.dk

SE KORT

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 1800 hustande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Ørnhøj.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden