Ørnhøj

Kloakken skal fornyes i Ørnhøj

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i Ørnhøj. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til en pumpestation i sydenden af Ørnhøj og videre til renseanlægget i Grønbjerg.

Projektet omfatter separering af ca. 6 km fællesledning og ca. 500 m spildevandledning og regnvandsledning, som skal udskiftes på grund af dårlig stand. Endvidere skal de berørte ejendomme have etableret nye regnvand- og spildevandsstikledninger.

Der skal også etableres 4 nye regnvandsøer beliggende ved Mosevænget, Overgårdsvej og Vads Dal, samt 2 nye pumpestationer beliggende ved Vads Dal og Mosevænget.

Projektet skal udføres på følgende gader:

Overgårdsvej, Banevænget, Sønderparken, Søndermarksvej, Søndervang, Søndertoften, Fasanvej, Hovedgaden, Skjernvej, Nedergårdsvej, Vesterled, Vestervænget, Mosevænget, Kjærs Vej, Halkjærvej, Fabriksvej, Nordtoften, Raunsbjergvej, Birkevej, Poppelvej, Elmevej og Bøgevej.

Se også oversigtskort nr. 1001

 

Følgende gader har modtaget påbud om separering på egen grund fra Herning Kommune:

Birkevej, Bøgevej, Elmevej, Fasanvej, Hovedgaden (vestlige del), Nedergårdvej, Overgårdvej, Poppelvej, Raunsbjergvej, Skjernvej, Søndermarksvej, Sønderparken, Søndertoften og Søndervang.

Frist: 1. februar 2020

De øvrige gader modtager påbud om separering på egen grund i  2020.

Hvis du nedsiver alt dit regnvand, har du mulighed for at få noget af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt. Fristen for ansøgning om tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidrag er for Ørnhøj overskredet. Fristen var den 22. august 2016.

Nedsivning af regnvand kræver tilladelse fra Herning Kommune. Ansøg Herning Kommune om tilladelse til nedsivning her (kræver login med NemID)​

På Herning Kommunes hjemmeside finder du oplysninger om nedsivning af regnvand på privat grund.

Projektets tidsplan findes her

Projektets oversigtstegning findes her

Samtidig med kloakprojektet udskiftes der også vandledninger (stikledninger og stophaner) og fjernvarmerør (hoved- og stikledninger).

Spørgsmål kan rettes til henholdsvis Ørnhøj Vandværk (vand) og Vildbjerg Tekniske Værker (fjernvarme).

Kontaktoplysninger

Ørnhøj Vandværk, tlf. 3136 1374
Vildbjerg Tekniske Værker, tlf. 9713 1500

Den udførende entreprenør for kloakprojektet er:

Feldborg Entreprenørforretning A/S
Tusbækvej 31
Feldborg
7540 Haderup

Kontaktperson
Karsten Madsen, Tlf. 6016 0530

Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Morten Mølnitz
Tlf. 2920 7441
Mail: mmz@niras.dk

 

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 3200 husstande i Herning Kommune, hvor Herning Vand planlægger at renovere kloakken.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Ørnhøj.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden