Lind

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Nedsivning – Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag?

Hvis du nedsiver ALT regnvand fra din egen grund, har du mulighed for at søge Herning Kommune om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet.


Nedsivningsbassin i Lind

Der foregår i øjeblikket en kraftig byudvikling i  den østlige del af Lind by. Vi begyndte i juli 2018 at grave ud til et nedsivningsbassin syd for Østertoften. Nedsivningsbassinet skal kunne modtage regnvand fra et ca. 32 ha stort byggemodningsområde. I januar 2019 begynder næste etape på 28 grunde ved Tavlundparken øst – syd for ny rundkørsel i Kollundvej.

Der er rigtig gode muligheder for nedsivning i området, og det er derfor vi vælger løsningen med nedsivningsbassin i stedet for bassin med permanent vand – også kaldet regnvandssø.

På kortet kan du se angivelsen af udformning og placering af den nye regnvandssø. De rosa ”cirkler” er en markering af, hvor der er foregået jordundersøgelser, for at fastslå den mest optimale placering af bassinet.

Vi samarbejder med Herning Kommune for at koordinere fælles interesse i at gøre området tilgængeligt og attraktivt ved at lave et stisystem omkring bassinet.

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til husstande på en del af Vestparken og Sibeliusvej i Lind, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken.

HVEM ER BREVET SENDT TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Lind.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her