Kibæk

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Bemærk:
Fristen for tilbagebetaling ved nedsivning af regnvand i Kibæk er udløbet.

TIDSPLAN

Lige nu foregår arbejdet i krydset Vorgodvej og Møllevænget. Vi forventer at åbne vejen igen 20. september 2018.

Efter det begynder vi at grave i Aavænget. Gravearbejdet i Møllevænget er udsæt til 2019.

Se tidsplanen for projektet HER

OMKØRSEL

Der er sat skilte op, som leder trafikken ad Aavænget i stedet for Møllevænget.

Gennemkørsel er tilladt fra Møllegaardsvej til Vorgodvej.

Informationsbreve
Informationsbrev var udsendt til Kibæk i november 2017.
Der vil blive orienteret i godt tid med sedler i postkassen inden adgangen til jeres ejendom bliver spærret.

Projektet
Stauning Maskinstation udfører opgaven på Etape 1 da de vandt licitationen på opgaven ved laveste pris.

FORMAND PÅ PROJEKTET (ENTREPRENØR):
Jan Norman Nielsen
Tlf. 61 28 69 01
Mail: jn@stauning-maskinstation.dk

(Spørgsmål vedrørende: Priser for separering, spørgsmål til privat kloak, adgang til ejendomme osv.)

PROJEKTLEDER FOR HERNING VAND (BYGHERRE):
Anna Grudinina
Tlf. 30 10 20 06
Mail: ang@herningvand.dk

(Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.)

PROJEKTLEDER FOR MIDTCONSULT (TILSYN):
Alex K. Kristensen
Tlf. 24 63 29 08
Mail: akk@midtconsult.dk

(Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.)

PROJEKTLEDER FOR HERNING KOMMUNE:
Børge Nielsen
Tlf. 20674238
Mail: vtbbn@herning.dk

(Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.)

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 1800 hustande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Arnborg.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden