Kibæk

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Bemærk:
Fristen for tilbagebetaling ved nedsivning af regnvand i Kibæk er udløbet.

Onsdag d. 3. juli 2019 asfalterer Herning Vand Møllevænget. Herning Kommune arbejder på at renovere fortov i samme omgang.

I starten af august går Herning Kommune i gang med at renovere vejafvandingsledning i Møllevænget (strækning mellem Vorgodvej og Velhustedvej).

I starten af september gør Herning Vand projektet færdigt med at grave regnvandsbassin ved Vorgodvej.

Se tidsplanen for projektet her.

Stauning Maskinstation udfører opgaven på Etape 1 da de vandt licitationen på opgaven ved laveste pris.

FORMAND PÅ PROJEKTET
Jan Norman Nielsen
Tlf. 61 28 69 01
Mail: jn@stauning-maskinstation.dk

Spørgsmål vedrørende: Priser for separering, spørgsmål til privat kloak, adgang til ejendomme osv.

Anna Grudinina
Tlf. 30 10 20 06
Mail: ang@herningvand.dk

Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.

Alex K. Kristensen
Tlf. 24 63 29 08
Mail: akk@midtconsult.dk

Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.

Børge Nielsen
Tlf. 20674238
Mail: vtbbn@herning.dk

Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 1800 husstande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Kibæk.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her