Herning

Etablering af nye regnvandssøer vest for Teglvænget

Herning Vand ønsker at forbedre vandmiljøet i Tyvkær Bæk ved at forsinke regnvand fra vestlig del af Herning by samt østlig del af Snejbjerg, da Tyvkær Bæk er kraftigt hydraulisk belastet.

Forbedringerne sker i forbindelse med anlæggelsen af 2 nye regnvandssøer i området.

Regnvandssøerne vil på sigt modtage vand fra hhv. Herning (nordlig del af Kikkenborgområdet i øst, banen mod nord, Fyrrevej mod syd og Teglvænget mod vest) og Snejbjerg (Gødstrupvej mod vest/nord, Ringkøbingvej mod syd og Langvad Enge mod øst).

Anlægsarbejdet forventes udført fra november 2019 til maj 2020.

Har du spørgsmål vedr. arbejdet med regnvandssøerne, er du velkommen til at kontakte projektleder for Herning Vand:
Claus Hemmingsen – tlf.: 4083 0818, mail: cvh@herningvand.dk

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Nedsivning – Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag?

Hvis du nedsiver ALT regnvand fra din egen grund, har du mulighed for at søge Herning Kommune om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet.

SE KORT

Her arbejder vi i Herning:

Bredgade Vest, Herning C

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 1800 husstande i Herning Kommune, hvor Herning Vand allerede har renoveret kloakken eller forventer at gøre det inden 2022.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i
Herning N
Herning C og N
Herning S
Kikkenborg kvarteret.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her