Haderup

Herning Kommune har i dette område udsendt påbud om separering af kloak på privat grund.
Fristen for separering var den 31.12.2016 – for yderligere information kontakt Herning Kommune.

Anlæg af ny spildevandstrykledning på strækningen Haderup – Feldborg – Hodsager – Aulum

Da renseanlæggene i Haderup og Feldborg er ved at være udtjente og derfor skal udskiftes med nye renseanlæg, har Herning Vand besluttet i stedet at aflede kloakspildevandet fra disse to byer til Aulum Renseanlæg.

Ovenstående sker ved at etablere en trykledning til kloakspildevand (pumpeledning) på strækningen Haderup – Feldborg – Hodsager – Aulum (se oversigtsplanen).

Trykledningen til kloakspildevand udføres i følgende dimensioner:
Haderup – Feldborg: Ø 110 PE
Feldborg – Hodsager: Ø 140 PE
Hodsager – Aulum: Ø 180 PE

Endvidere etableres 4 pumpestationer (primært placeret på renseanlægsgrundene), samt nødvendige udluftnings- og tømmebrønde på hele strækningen.

Arbejdsmetoden til etablering af den nye kloakspildevandsledning er enten gravning (kædegravning) eller boring.

Da kloakspildevandsledningen primært placeres på private arealer på hele strækningen, har der været afholdt ekspropriation med henblik på erhvervelse af rettigheder m.v til etablering af kloakspildevandsledningen. Ekspropriationen er afsluttet, og der er stort set indgået forlig med samtlige berørte lodsejere.

Anlægsarbejdet udføres i perioden SEP 2019 – JUN 2020.

Den udførende entreprenør for kloakspildevandsledningen er:

Ivan Jakobsen A/S
Farvervej 13
7600 Struer

Kontaktperson:

Jesper Heesgaard, Tlf. 2141 4330

Pumpefirmaet Xylem leverer pumpestationer, udluftningsbrønde og tømmebrønde m.v.

Carsten Moes Jørgensen

Tlf. 2172 8132

Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN og kontaktperson (lodsejere) i anlægsperioden:

Bjarne Kristensen, Rambøll

Tlf. 5161 2798

Mail: bjkr@ramboll.dk