Gjellerup

Uddybning af regnvandsbassin ved Tolstedvej 16A

Fra november til december 2019 arbejdes der ved regnvandsbassinet på Tolstedvej 16A. Bassinet skal uddybes fra en nuværende vanddybde på ca. 0,3m til en vanddybde på ca. 1m. Uddybningen sker for at opnå bedre rensning af regnvandet i bassinet, inden det udledes til Hammerum Bæk.

Ved spørgsmål kontakt venligst projektleder Lars Rathje på tlf. 2012 8770.

 

Kloakken skal fornyes

En mindre del af Gjellerup er stadig fælleskloakeret. Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dette fælleskloakerede område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

SE KORT

Nedsivning – Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag?

Hvis du nedsiver ALT regnvand fra din egen grund, har du mulighed for at søge Herning Kommune om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet. Læs mere om ordningen her

Vi er ved at planlægge den nye kloak. Når vi er færdige med det, vil det ikke længere være muligt at søge om tilbagebetaling. Vi kender endnu ikke datoen for ansøgningsfrist vedr. tilbagebetaling, men vi angiver datoen her på siden, så snart vi kender den.

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Læs mere om delvis tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til husstande i Gjellerup.

HVEM ER BREVET SENDT TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Gjellerup.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden

Vigtig information om håndteringen af Corona-virus


Vi leverer som altid sundt og rent vand og renser dit spildevand, men Corona og regeringens udmelding om, at Danmark lukker ned, har betydning for den måde, du kommer i kontakt med os på. Vi har samlet det, du har brug for at vide.
Læs mere her