Gjellerup

Kloakken skal fornyes

En mindre del af Gjellerup er stadig fælleskloakeret. Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dette fælleskloakerede område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

SE KORT

Nedsivning – Delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag?

Hvis du nedsiver ALT regnvand fra din egen grund, har du mulighed for at søge Herning Kommune om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er de penge, du i sin tid har betalt for at blive tilsluttet kloaknettet. Læs mere om ordningen her

Vi er ved at planlægge den nye kloak. Når vi er færdige med det, vil det ikke længere være muligt at søge om tilbagebetaling. Vi kender endnu ikke datoen for ansøgningsfrist vedr. tilbagebetaling, men vi angiver datoen her på siden, så snart vi kender den.

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

NEDSIVNING

Læs mere om delvis tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til husstande i Gjellerup.

HVEM ER BREVET SENDT TIL?

Se hvilke adresser brevet er sendt til i Gjellerup.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden