Aulum

Kloakken skal fornyes

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladedevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Påbud udsendt til Etape I – Rubjergvej, Østergaardsallè, Østergaardsvej, Danmarksgade, Rolighedsvej, Tømmergade, Højgade, Fredshegn, Havevej, Ørrevej, Kløvervej, Markvænget, Violvej, Bellisvej, Valmuevej, Lyngen, Jersildvej, Industrivej og Industrivej Nord.

Herning Kommune har på disse veje udsendt påbud om separering af kloak på privatgrund.
Fristen for separering på disse veje er 01.07.2019 – for yderligere information kontakt Herning Kommune.

Etape II                                                                                          +
Kirkegade, Skolegade, Korsholmvej, Markedspladsen, Danmarksgade, Møllestræde, Grønsværen, Rosenvænget og Smedegade:

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 31. december 2018.

Der fremsendes informationsbrev til de enkelte ejere af ejendomme på ovenstående gader ultimo januar 2019.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand

Fristen er udløbet

Picture

MAJ - AUG 2019

Nye afskærende ledninger på strækningen Skolegade – Boldbaner/Tved bæk

Picture

SEP - DEC 2019

Kirkegade (Tvedvej – Danmarksgade) og Korsholmvej

Picture

DEC 2019 - FEB 2020

Markedspladsen og Danmarksgade (delvis)

Picture

FEB - JUN. 2020

Skolegade (Danmarksgade – Østergade) og Grønsværen

Picture

JUL - AUG 2020

Rosenvænget (delvis) og Smedegade

Samtidig med kloakprojektet udskiftes der også fjernvarmerør m.v. på Kirkegade og Skolegade.
Spørgsmål kan rettes til Aulum Vand- og Fjernvarmeværk.

Den udførende entreprenør for både kloak- og fjernvarmeprojektet er:

Ole Andersen A/S
Industriparken 32
Lind
7400 Herning

Kontaktperson:

Poul Erik Nielsen, Tlf. 2127 9914

PROJEKTLEDER FOR HERNING VAND

Carsten Moes Jørgensen

Tlf. 2172 8132

Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN i anlægsperioden:

Frederik Aagaard, Projektleder, COWI

Tlf. 2119 1467

Mail: fraa@cowi.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Informationsbrev

Se informationsbrevet som vi har sendt ud i januar 2019

NEDSIVNING

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Aftaleerklæring PDF

Du kan downloade aftaleerklæringen her.

ANSØG OM TILLADELSE

Du kan ansøge Herning Kommune om tilladelse til nedsivning. Kræver login med NemId.

Kort

Se kort over kloakfornyelsesplanen i Aulum.

ORIENTERINGSBREV

Sendt til 3200 husstande i Herning Kommune, hvor Herning Vand planlægger at renovere kloakken.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter.

HVEM ER BREVET SENDt TIL?

Se hvilke adresse brevet er sendt til i Aulum.

Vi efterlader ingen regning til eftertiden