Forbrugervalg 2022

2022 er året, hvor Herning Vand skal have nye bestyrelser. En del af bestyrelserne er allerede udpeget af byrådet, men de sidste to pladser skal fyldes af forbrugernes repræsentanter.

Alle har mulighed for at opstille som kandidat til valget, der foregår elektronisk. Her kan alle vand- og spildevandskunder hos Herning Vand afgive en stemme pr. boligenhed. Alle stemmer valideres og godkendes inden de to kandidater indsættes.

Du kan læse meget mere om valget, og hvordan du stiller op her på siden.

Tidsplan for Forbrugervalget

Værd at vide om opstilling af kandidater

For at stille op som kandidat til Herning Vands bestyrelser skal du være myndig.

Der kræves ingen forudgående kendskab til bestyrelsesarbejde, og vi søger kandidater, der har engagement og interesse i at være med til at sikre en fortsat bæredygtig og effektiv udvikling af vores vandselskab.

Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem indgår du i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige medlemmer af Herning Vands bestyrelser. Det vil sige, at du skal varetage selskabets interesser.

Som kandidat skal du erklære sig villig til at modtage valg både som bestyrelsesmedlem og som suppleant.

Stillere
For at stille op som kandidat skal du anbefales af ti stillere, som alle skal være fysiske og myndige personer, der er forbrugere i Herning Vands forsyningsområde. En stiller er en person, der anbefaler kandidaten. Herudover har stilleren ikke andre forpligtelser. En stiller kan KUN være stiller for én kandidat.

Du stiller på som kandidat ved at udfylde et opstillingsskema online. Du finder skemaet ved at trykke på den blå firkant længere oppe på siden eller direkte via linket www.stemonline.dk/herningvand 

Har du ikke mulighed for at oprette dig som kandidat online, kan du  afhente et opstillingsskema på vores kontor på Ålykkevej 5, 7400 Herning.

Du bliver guidet igennem opstillingen, men du skal blandt andet bruge et portrætbillede og en kort beskrivelse af dig selv, ligesom du skal have din stillerliste klar.

Vælger du at stille op som kandidat, skal du som udgangspunkt selv føre “valgkamp”.

Vi tilbyder at optage en 30 sekunders video med dig, som du kan bruge. Vi vil også bruge videoen på vores website og sociale medier. Optagelserne foregår tirsdag den 15. og onsdag den 16. februar. Nærmere info følger, når du har fået bekræftet dit opstillede kandidatur.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indgår på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og har som bestyrelse til opgave at varetage Herning Vands interesser og et ansvar for den overordnede ledelse i Herning Vand.

Bestyrelserne sidder i fire år ad gangen, og de nye bestyrelser tiltræder i andet kvartal 2022. Vi afholder i de nuværende bestyrelse 5-6 møder årligt. Bestyrelsesmøderne gennemføres som enhedsmøder for bestyrelserne i Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens. Bestyrelsesposten er lønnet.

Den daglige udvikling og drift udføres af ledelsen, stabsfunktioner og tre afdelinger.

Du kan læse mere om vores nuværende bestyrelser her

Vær at vide om at stemme til Forbrugervalget

Du kan stemme, hvis du er kunde ved Herning Vand. Det gælder for både vand- og spildevandskunder. Der kan afgives en stemme pr. boligenhed.

Du kan hurtigt og nemt stemme med dit NemID fra en hvilken som helst elektronisk enhed.

Klik på billedet, hvor der står “Stem her”, og du kommer videre til afstemningssiden.

Her kan du også se og læse om kandidaterne.

På afstemningssiden bruger du dit NemID til login. Herefter indtaster du din adresse og dit cpr-nummer.

Er dine oplysninger korrekte, er du godkendt til at stemme. Herefter kan du vælge din kandidat. Det er ikke muligt at fortryde eller ændre din stemme, når den er registreret.

Har du ikke et NemID, kan du stemme ved at få udleveret en stemmekode.

For at få udleveret din stemmekode, skal du henvende dig i kundeservice på Ålykkevej 5, 7400 Herning. Du skal medbringe dit sygesikringsbevis.

Er du godkendt til at stemme, får du udleveret en stemmekode. Stemmekoden bruger du på den elektroniske afstemningsside, som du tilgår ved at klikke på “Stem her”.

Valget gennemføres med det elektroniske afstemningssystem Stemonline, der er udviklet til at gennemføre elektroniske lov- og vedtægtsbestemte valg. Systemet er under løbende kontrol af uvildige revisionsvirksomheder.

Virksomheden bag Stemonline, Dataminds, er underlagt loven om opbevaring og håndtering af persondata, hvilket gør identificering og offentliggørelse af data om enkeltpersoner ulovlig.

Systemet overvåges døgnet rundt i hele valgperioden, og uregelmæssigheder registreres løbende.

Fuld anonymitet

Der knyttes ikke personlige oplysninger til NemID login, der bryder med princippet om fuld anonymitet i stemmeafgivelsen. Login bruges til at validere stemmeberettigelse og til at opgøre repræsentationen af anonymiserede grupper i valghandlingen.

Alle valgdata håndteres under kontrol af revisionsvirksomheden og lovgivningen omkring håndtering af persondata.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du stiller op som kandidat eller til Forbrugervalget generelt, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til vores valgansvarlige:

PERNILLE BYRGESEN
Kommunikationsmedarbejder
pby@herningvand.dk
tlf.: 3010 2009