Vandskader – lækage og brud

Utætte og ødelagte vandrør, kan være skyld i store skader, og kan koste dig mange penge.

De koster både vand, tid og penge. Skaderne kan opstå på grund af ældning, forkert konstruktion eller frost. Så hold godt øje med dine vandrør.

Via vores alarmservice advarer vi dig, hvis vi mistænker, at du har et brud eller en lækage.

Brud

Et brud er et sprængt vandrør, hvor vandet fosser ud, og hurtigt giver udslag på din vandmåler.

Har du et brud skal du hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab. De kan rådgive dig om, hvordan du skal forholde dig, og hvad du skal gøre. 

Hvis du ved hvor din stophane sidder, og har du en T-nøgle så luk omgående for vandtilførslen. Det kan begrænse eventuelle skader. Ved du ikke, hvor din stophane sidder, så kontakt os på tlf.  9999 2299.

Bor du til leje, skal du melde bruddet til ejeren/administrator.

Et brud kan forvolde store skader, og det er vigtigt at reagerer hurtigt.

Lækage

En lækage er en utæthed – en langsom udsivning af vand. Det kan skyldes et utæt vandrør, et rør der ikke er samlet ordentligt, toilettet der løber eller en vandhane der står og drypper.

Har du en lækage skal du kontakte din vvs-installatør. Han kan både rådgive dig og hjælpe dig med at finde årsagen til lækagen. 

Et utæt vandrør betyder først og fremmest et spild af vand og en større vandregning. En lille utæthed på størrelse med et punktum kan lække 70 liter om dagen.

Og udover at du må betale for vand, som du slet ikke har haft glæde af, kan utætheder give følgeskader, som ødelægger materialer og betyder en masse besvær og spildte penge.