Ansøgning om refusion

Du har mulighed for at søge om refusion, hvis uheldet er ude, og du utilsigtet har haft et ekstra stort vandforbrug på grund af en installation.

 • Ejendomsoplysninger

 • Refusion søges for


 • Kopi af betalt faktura fra vvs-firma skal vedhæftes herunder. Eventuelt andre bilag kan også vedhæftes her

 • Slip fil her eller
  Accepted file types: jpg, gif, pdf, png, Max. file size: 20 MB.

   

  Her kan du se, hvilke punkter, der skal være opfyldt for at kunne søge om refusion

  1. Din installation skal kunne leve op til gældende lovgivning.
  2. Der skal være tale om et utilsigtet vandforbrug.
  3. Vi yder kun refusion af statsafgift for ejendomme til boligformål.
  4. Der skal være foretaget foranstaltninger som forsøg på at stoppe merforbruget.
  5. Merforbruget må ikke kunne tilregnes forbrugeren for forsætlig eller groft uagtsomt.
  6. Ejeren skal ved godkendelse af refusion tilbagebetale den retmæssige del til lejere.
  7. Du skal sammen med ansøgningen indsende kopi af betalt faktura fra vvs-firma for reparation af skaden, beskrivelse af skade og omfang. Evt. foto der viser brudplacering og de seneste aflæsninger.  
  8. Der ydes kun refusion for vandafledningsafgift, hvis vandet ikke er ledt til kloakken.
  9. Der kan kun opnås refusion for den del af vandforbruget, som ligger udover ejendommens normale vandforbrug tillagt en selvrisiko. Se uddybelse under ansøgningen.
  10. Der ydes kun refusion for et år, beregnet fra det tidspunkt merforbruget er konstateret.
  11. Ved merforbrug større end seks års normalforbrug, som ikke opfylder betingelserne, kan der søges om refusion (seks års normalforbrug i selvrisiko).
  12. Du skal beskrive hændelsesforløbet af sagen nederst i ansøgningen.

  Eksempler på skjulte installationer, hvor der kan søges om refusion

  • Rør under gulve uden adgang
  • Rør indmuret i gulve og vægge
  • Rør i jord mellem bygninger

  Eksempler på synlige installationer, hvor der normalt ikke ydes refusion

  • Utæt toilet
  • Hvor man har kunnet se vandet uden at gøre noget
  • Ventiler i installationer, der ikke lukker – f. eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl.
  • Slange til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt
  • Utæt sikkerhedsventil
  • Hvor ejeren lader vandet løbe i længere tid, efter at Herning Vand A/S har meddelt et overforbrug
  • Vandforbrug til kølemaskiner, der ikke er justeret ordentligt
  • Udendørs haner evt. med slange
  • Swimmingpools m.m.

   

  Yderligere info

  Vandbidrag

  • Ved vandspild fra ikke synlige installationer, refunderes vandbidraget for den del af vandet der overstiger normalforbruget 50 m3. Max halvdelen af merforbruget kan refunderes.

  Spildevandsbidrag

  • Merforbruget af spildevandsbidraget opkrævet for Herning Kommune kan refunderes fuldt ud, såfremt det kan dokumenteres, at vandet ikke er løbet i kloak.

  Statsafgift

  • Der kan kun refunderes, såfremt skaden omhandler boliger (ikke erhverv)
  • Kun refusion af krav, der overstiger et årligt forbrug med tillæg af 300 m³
  • Såfremt der ikke er faktureret kan selvrisiko for vandprisen bruges.
  • Folketinget har ved lov nr. 338 af den 16. maj 2001 gennemført lovforslag L 158 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand (Godtgørelse ved vandspild mv.).
  • Godtgørelse af statsafgift