Beregning af tilslutningsbidrag 2022Information

Tilslutningsbidrag for sprinklerstik betales efter gældende takster plus etableringsomkostninger til ekstra
kvarterventiler. Herning Vand garanterer ikke for tryk og ydelse.

Kontakt Herning Vand for muligheden for at blive koblet på. Der skal som minimum betales en grundtakst for hver installation.

Definition af det åbne land: minimumsantallet af beboelsesbygninger indenfor en afstand af 200 m, før der er tale om en samlet bebyggelse/by, er mindst 8 beboelsesbygninger.