Nordre vandværk

Vandværket blev idriftsat i 1967. Vandværket blev opført for at efterkomme den stærkt stigende efterspørgsel på offentligt vand, hvilket var en følge af, at vandforsyningen i disse år overtog flere og flere private vandværker. Desuden var der i landområderne en begyndende interesse for byvand.

Antal boringer

8

Råvandskapacitet i timen

680 m3

Behandlingskapacitet i timen

600 m3

Rentvandsbeholder – volumen

6.000 m3

Udpumpningskapacitet i timen

1.200 m3

Drift – økonomi

0,4 kW/m3

pH-justering