Vandmålere

Vi har udskiftet alle vores gamle vandmålere til digitalt fjernaflæste målere.

Det betyder, at du ikke længere behøver at indberette dine målertal.

 

Herning Vand udfører kontrol af vandmålere. Formålet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende og ensartede vilkår for den enkelte forbruger.

  • Alle de vandmålere, vi sætter op, er typegodkendte og verificerede på fabrikken. At en måler er typegodkendt betyder, at målertypen opfylder myndighedernes krav, og verifikationen angiver, at måleren er testet på et akkrediteret laboratorium og opfylder myndighedernes krav med hensyn til målenøjagtighed

Du har sikkerhed for, at din vandmåler måler rigtigt, når den bliver sat op. For at sikre at målerne ikke måler forkert, fører vi løbende kontrol med målernes nøjagtighed.

  • Hvis du mener, at din vandmåler måler forkert, kan du henvende dig til os og bede os om at teste måleren. Hvis målerens nøjagtighed ligger udenfor det acceptable niveau på +/- 4 %, betaler vi for testen, og vi regulerer naturligvis dit forbrug.
  • Ligger vandmålerens nøjagtighed derimod indenfor det acceptable niveau, vil vi fremsende en regning for testen.
  • Alle tests af målernes nøjagtighed bliver foretaget af et akkrediteret målerlaboratorium.

Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Selve vandmåleren ejes af vandforsyningen. Den øvrige vandinstallation på ejendommen har ejeren ansvaret for.

Inden vores montør kommer på besøg, er det derfor dit ansvar at sørge for, at ventilerne på hver side af vandmåleren kan lukke for vandet, og at der ikke er tæring på rørene. Hvis ventilerne ikke virker, kan vores montør ikke skifte vandmåleren.

•Åben for en vandhane så tæt ved måleren som muligt. Luk derefter den ene ventil ved siden af måleren, så viseren på måleren stopper. Tjek at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.

•Luk derefter den anden ventil ved siden af måleren, så målerens viser stopper. Tjek at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.

Hvis en eller flere ventiler ikke virker, eller hvis der er tæring på rørene, skal du få en autoriseret vvs-installatør til at reparere installationen, inden vores montør kommer på besøg

Det er i det hele taget vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på, at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er ikke vor montørs opgave at flytte møbler og tømme hylder i skabe for at komme til vandmåleren. Det er ejerens ansvar at sørge for, at der er plads, når måleren skal skiftes.  Det er til enhver tid vandværket, som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt.

Hvilken type vandmåler bruger vi? 

Modtager du vand fra os, har vi i løbet af 2016 – 2017 udskiftet din gamle vandmåler med den digitale vandmåler MULTICAL® 21 fra Kamstrup.

MULTICAL® 21 er en intelligent vandmåler baseret på den nyeste ultralydsteknologi. Måleren har ingen bevægelige dele og bibeholder sin høje præcision gennem hele levetiden på op til 16 år.

Måleren har markedsledende præcision i måling af helt lave flows, hvilket sikrer at hele forbruget bliver målt – helt ned til sidste dråbe. Dette sikrer en fair og korrekt afregning, forbedrer din data-kvalitet og hjælper dig med at reducere dit vandspild.

Vi har udviklet en service i forbindelse med din selvbetjening, hvor du kan følge dit forbrug online. Se alle dine muligheder inde på MIN SIDE her.

Du er også tilmeldt vores alarmservice, hvor du modtager en besked, hvis data fra din måler indikerer at du har en lækage eller et brud. Læs mere om vores alarmservice her.