Vandkvalitet og analyser

Antallet af vandprøver, vi i Herning Vand ifølge loven skal foretage, afhænger af den vandmængde, vi producerede eller distribuerede sidste kalenderår. Vi har dog valgt at tage mange flere prøver, end vi skal, for løbende at sikre høj kvalitet.

Via GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) er det muligt at se udvalgte resultater af de seneste vandprøver i den nationale database Jupiter. Analyseresultaterne i Jupiter er baseret på data indberettet af analyselaboratorier, kommuner og de tidligere amter.

 

Hårdhedsgrad

Vandet fra Herning Vands vandværker ligger på en hårdhedsgrad mellem 8 og 10.

Det er således MIDDELHÅRDT VAND, vi leverer.

Har du andre spørgsmål vedr. vandets kvalitet, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os. Se kontaktoplysninger under kundeservice, eller i bunden af siden.

Kvalitetskontrol

Her finder du rapporterne om vandkvaliteten. Bemærk, at rapporten “Herning Fælles Vandforsyning” er prøver taget ude hos forbrugerne og dermed påvirket af aktiviteter i husstanden (defekte installationer etc.). Et dårligt testresultat er derfor kun udtryk for vandets kvalitet på netop denne installation – de følgende sider i rapporten viser testresultaterne for det vand, der sendes ud i ledningsnettet: