Separering på egen grund

I Herning Kommune  skal kloakkerne som hovedregel separeres. Separering på egen grund er for grundejerens egen regning. Der vil normalt gå 5 år fra beslutning om separering er vedtaget politisk, i form af tillæg til spildevandsplan, til den enkelte grundejer skal have separeret kloaksystemet på egen grund.

Grundejeren kan separere kloaksystemet på egen grund både før, samtidig, med eller efter, at Herning Vand har separeret kloakken i vejen.

Du kan se, hvornår vi forventer at forny kloakken i din by her.

Når Herning Vand fornyer kloakrørene, også kaldet spildevandsledningerne, “separerer” vi. Det betyder, at vi fører regnvand i andre rør/ledninger end spildevandet. For det første er der ingen pointe i at føre regnvand til et renseanlæg. For det andet er udledning af opblandet regn- og spildevand til skade for vandmiljøet.

Ved kloakfornyelser er der risiko, at der kan ske skader på ejendomme, der ikke er tilstrækkeligt funderet. Læs om dit eget ansvar for at undgå dette i Byggelovens § 12. Når vi renoverer gamle, utætte kloakledninger og udskifter dem med nye, tætte ledninger, kan det medføre, at grundvandsstanden stiger og du får problemer med rotter. Vi anbefaler altid, at du inden vi fornyer kloakledningerne, efterser spildevandsledningen og evt. omfangsdræn og netdræn på din egen grund for at undgå rotter og vand i kælderen.

Inden vi fornyer, ser kloakken sådan ud

Når vi er færdige med at renovere, ser det sådan ud

Man kan derudover vælge at nedsive regnvandet på sin egen grund. Det betyder, at tagvandet føres til en faskine, i et regnbed eller anden form for lokal afledningsløsning

Mulighed for dispensation
for separering

Læs mere

Læs vores pjece
om separering

Download