Rotter

Det er Herning Kommune, der varetager skadedyrsbekæmpelsen her i kommunen.

Herning Vand bekæmper udelukkende rotter i hovedkloakledningerne.

Har du mistanke om rotter ved din ejendom, skal du melde det på Herning Kommunes hjemmeside:

Genvej til Herning Kommunes hjemmeside

Artikel om rotter på Bolius.dk

Rottespærre

Herning Vand anvender rottespærrer både aktivt og præventivt i hovedkloakledningerne. Rottespærrerne monteres af vores entreprenører i forbindelse med kloakrenoveringer.

Formålet med de rottespærrer vi får monteret er, at forhindre rotterne i at sprede sig i kloaknettet. Samtidig forhindrer vi på den måde rotterne i at flygte ud i små kloakledninger ind til f.eks. din ejendom, når vi renoverer hovedkloakledningen.

Ved renovering af hovedkloakledningen monterer vi rottespærre i egnede, tilgængelige brønde, hvor vi vurderer risikoen for forstoppelse til ikke at være til stede eller minimal.

Udover rottespærre i hovedledningen monterer vi også i nogle tilfælde rottespærre i skelbrønde på ejendomme inden vi starter renoveringen af hovedledningen. Efter endt renovering fjerner vi rottespærren i skelbrønden igen, og monterer rottespærre i hovedkloakledningen, hvis det er nødvendigt.

Tilskud til rottespærre
Det er muligt at søge tilskud til indkøb og montering af et rottespærre, hvis en hel række af boliger eller en hel sidegade kan beskyttes af en rottespærre.

Det er også muligt for f.eks. boligforeninger, boligselskaber, ejerforeninger og grundejerforeninger at søge om tilskud.

Ansøgninger sendes til Herning Vand på info@herningvand.dk. Vi forbeholder os retten til at vurdere hver enkelt ansøgning ud fra en faglig vurdering, og hvor store rotteproblemer der er i området. Det er ingen garanti for tilskud, selvom ovenstående situationer gør sig gældende.