Skybrud

Skybrud er et meget kraftigt regnvejr, hvor der falder 15 millimeter regn inden for 30 minutter. Til sammenligning skal der ved ”kraftig regn” falde over 24 millimeter regn på maks seks timer eller kortere tid. Et skybrud betyder altså væsentligt mere regn på kortere tid, end ved kraftig regn.

Det er svært at forudsige et skybrud præcist. Varsles der skybrud i dit område, er det ofte kun en lille del af området, som reelt rammes af skybruddet.

Skybruddet kan medføre oversvømmelser og vandskader i dit hus og kælder af flere årsager:

 • Tilstoppede tagrender, nedløb og brønde kan forårsage vandskader i dit hus. Opstår der et skybrud, kan regnvandet ikke passere korrekt, og det kan betyde vandskader og oversvømmelser på din grund eller inde i din bolig.
 • Kloakkerne kan blive overbelastede ved voldsomme regnskyl, så afløbsvandet presses op gennem gulvafløbet i din kælder.
 • Revner eller huller i husets fundamentet kan forårsage at store mængder vand trænger ind i kælderen.
 • Utætte tagbrønde eller kloakledninger kan medføre vandskader pga. et stort pres, som resulterer i, at vandet presses op fra toilettet eller gulvafløb.
 • Luk alle døre og vinduer og tjek at listerne slutter tæt til.
 • Rens dine tagrender
 • Rens riste og dræn ved huset
 • Rens rendestensristen i vejen. Sørg for at der er frit afløb til vandet.
 • Fjern dine ting fra kælderen, hvis du frygter en oversvømmelse.
 • Undgå at regnvand kan sive ind gennem vægge og gulve i kælderen – enten ved at tætne, eller ved at lægge dræn ved huset.
 • Vælg fliser og belægning udenfor som vandet kan trænge igennem.
 • Anlæg din have, så vandet ikke løber ind mod huset.
 • Få en kloakmester til at montere højvandslukke eller pumpe på dine gulvafløb i kælderen. Så bliver spildevandet ikke presset retur gennem kloakken og ind i din kælder.
 • Få en kloakmester til at lukke gulvafløb eller toiletter i kælderen, hvis du ikke har brug for dem.

Etablering af en vandbarriere foran udsatte døre, porte og vinduer kan bidrage til sikring af huset når der er risiko for at højtstående vand på terræn kan løbe ind i huset eller ned i kælderen.

Folketinget har helt specifikt udpeget  ”Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer” som omfattet af BoligJobordning 2016/-17.

Det betyder, at den enkelte boligejer kan få fradrag på selvangivelsen for udgifter til arbejdsløn i forbindelse med monteringen af en vandbarriere.

Læs mere her: Klimatilpasning.dk

 

 • Se om du kan forhindre vandet i at trænge ind med håndklæder og lignende.
 • Pas på dine elinstallationer, især hvor vandet er trængt ind
 • Kontakt dit eget forsikringsselskab så hurtigt som muligt. Her kan du få hjælp til skadeservice og affugtning af kælder.
 • Vandet i kælderen kan indeholde spildevand og være sundhedsskadeligt. Sørg for at bruge handsker, gummistøvler og luft godt ud.
 • Dokumenter ved at tage billeder undervejs.

Som husejer er du selv ansvarlig for at undgå vandskader i din kælder ved skybrud, så det er din egen forsikring, der skal dække skaden. Herning Vand dækker kun skader, hvis der har været fejl eller forsømmelser i vores system.

Hvis du mener det er tilfældet, skal du kontakte både dit eget forsikringsselskab og os, så vi sammen kan få dokumentation for, hvad der var skyld i oversvømmelsen.

Hvis der sker skader på din bolig i forbindelse med skybrud er det enten din husforsikring eller din indboforsikring, du skal have fat i. Din husforsikring kan dække udbedringen af skader på bygningen, mens indboforsikringen kan dække indboets skader.

Der er forskel på, hvordan og hvornår forskellige forsikringsselskaber dækker. Husk derfor altid at sætte dig godt ind i betingelserne, når du vælger forsikringer. Om dit forsikringsselskab bruger en anden definition af skybrud end DMI’s definition vil typisk fremgå af deres betingelser.

Hvis din husforsikring skal dække evt. skader, skal disse typisk være opstået som følge af et skybrud, der har været så kraftigt, at de utilstoppede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan aflede regnvandet.

Mange forsikringsselskaber tilbyder desuden, at dække udgifterne til at få pumpet vandet væk, så der ikke opstår yderligere skader.

Til gengæld dækker mange husforsikringer ikke skader, hvor regnvandet siver ind fra revner, huller eller skader i boligens sokkel eller ydermur – dem hæfter du ofte selv for.

Sker der skader på dine ejendele, er det derimod indboforsikringen, du skal have fat på. Indboforsikringen kræver som regel ikke en bestemt nedbørsmængde for at erstatte dine ejendele, som er ødelagt i forbindelse med indtrængende regnvand.

Alt tyder på, at vi generelt skal vænne os til, at klimaet i fremtiden vil byde på mere ekstremt vejr i form af storme og skybrud. Eksperter forudsiger klimaforandringerne betyder, at ekstreme regnskyl både vil forekomme oftere og voldsommere.

Det bliver derfor stadigt vigtigere for boligejere at passe godt på huset og sørge for at vedligeholde det. Ligesom det bliver mere og mere relevant for boligkøbere at undersøge, om boligen er placeret, så den er særligt udsat ved skybrud.

Vi kan ikke forudse, hvor et eventuelt skybrud vil ramme, ligesom vi heller ikke kan være sikre på hvilke hustande, der kommer i problemer med hensyn til eventuelle oversvømmelser.

 

Det er dog muligt at vurdere en eventuel risiko for oversvømmelse via dette kort. Her kan du zoome ind på netop din adresse og ved at stille på slideren “Nedbør i mm” i højre side, kan du få et bud på, om dit hus kan få problemer med vand ved en given mængde regn (Herning Vand kan ikke stilles til ansvar for disse oplsyninger).