Skelbrønd

Hvad er en skelbrønd?

Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker inde på din grund.

En skelbrønd er en mindre brønd, med rense- og inspektionsmulighed, som er placeret på din grund – ca. 1 meter fra skel.

Vi anbefaler, at du får installeret en skelbrønd på din spildevandsledning.

Tilskud til en skelbrønd

Hvis du IKKE i forvejen har en skelbrønd, tilbyder Herning Vand dig 6.000 kr. + moms til en skelbrønd.

Inden arbejdet går i gang, skal kloakmesteren kontakte Herning Vand. Skelbrønden skal placeres ca. 1 meter inde på din grund, og du ejer brønden efter den er monteret. Når arbejdet er udført, fakturerer kloakmesteren Herning Vand via EAN-nr. 579 800 5520 092 (Elektronisk fakturering).

Herning Vand yder ikke tilskud til en skelbrønd på regnvandsledningen.

Hvis du HAR en skelbrønd, tilbyder vi ikke en ny brønd.

En eksisterende skelbrønd kan være placeret op til 5 meter fra skel.

Læs pjecen: Skelbrønd – under kloakfornyelse


Fakta om skelbrønde:

Skelbrønden giver nem og hurtigt adgang til din del af kloaksystemet. Dette er en fordel, hvis der opstår problemer med kloakken.

Skelbrønden gør det let at afgøre, om det er dig eller Herning Vand, der skal løse evt. driftsproblemer.

Rottespærre kan monteres i skelbrønden uden opgravning.