Timring

Her finder du aktuel information om det arbejde vi pt. udfører i din by, eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloakprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.

 

Nedsivning og delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Fristen for at søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for Timring udløb den 1. april, 2020.


Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 22. januar 2014 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Timring.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Kloak: Første etape af kloaksepareringen i Timring

Gældende for følgende veje: Birkmosevej, Markvænget, Præstegårdsvej, Vinkelvej, Møltrupvej øst for Skrænten, Skrænten, Højgade, Møllebakken og Bjerregårdvej.

Der er i 2014 udsendt orienteringsbrev om, at kloakken i Timring skal separeres indenfor en årrække.

Det er blevet besluttet at dele separeringen op i to etaper, hvoraf første etape forløbe fra medio september 2020 til udgangen af 2021.

Denne første etape omfatter gaderne Birkmosevej, Markvænget, Præstegårdsvej, Vinkelvej, Møltrupvej øst for Skrænten, Skrænten, Højgade, Møllebakken og Bjerregårdvej.

Formålet med separering er at skille spildevandet fra regnvandet for derved udelukkende at lede spildevand til renseanlægget og regnvand til Bolsvad Bæk. Herved minimeres antallet af overløb af spildevand til vandløbet betragteligt.

Herning Vand vil i forbindelse med arbejdet også etablere et regnvandsbassin syd for byen til forsinkelse og rensning af regnvandet, inden det ledes til vandløbet.

Der er pr. 6. august 2020 udsendt informationsmateriale om det forestående arbejde til de berørte lodsejere. Informationsbrevet fremgår af højre side af skærmen.

Fredag d. 4. september afholdte Herning Vand licitation for 5 indbudte entreprenører.

Stauning Maskinstation A/S vandt entreprisen, der udover kloakarbejderne også omfatter en fornyelse af vandledningerne, hvor kloakken udskiftet, samt fornyelse af kantsten og fortov i det omfang Herning Kommune vurderer det nødvendigt.

Stauning Maskinstation har primo september revideret tidsplanen for kloaksepareringen i Timring. Den foreløbige tidsplan ser således ud:

08.21 – 09.21 Skrænten

10.21 – 12.21 Bjerregårdvej

12.21 – 01.22 Højgade

01.22 – 02.22 Trykledning i Møltrupvej øst (frem til Albækvej)

02.22 – 05.22 Udgravning af regnvandsbassin

Det er endnu ikke besluttet, hvornår 2. etape af separeringen udføres (fuglekvarteret og vestlig del af Møltrupvej).

Det skal i den sammenhæng nævnes, at der opnås en betydelig effekt af separeringen allerede efter 1. etape med færre overløb af spildevand til Boelsvad Bæk til følge.

Aktiv Timring og Herning Vand afholdte borgermøde om kloaksepareringens første etape d. 9. september 2020 i Timring Sportscenter.

Se præsentationen fra borgermødet her.

Udførende entreprenør
Stauning Maskinstation A/S
Mejlbyvej 5
6900 Skjern

Kontaktperson:
Jan Norman, projektleder
E-mail: jn@stauning-maskinstation.dk
Mobil 6128 6901

Projektleder for Herning Vand
Alex Kirkegaard Kristensen
E-mail: akk@herningvand.dk
Mobil 2122 7149

 Tilsynførende for Herning Vand
Søren Jepsen, Niras
E-mail: soje@niras.dk
Mobil 2761 3990

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning og delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.