Sørvad

Her finder du aktuel information om det arbejde, vi udfører i din by.

Klik på kortet til højre for at se de planlagte kloakprojekter.

Information om igangværende projekter findes herunder. Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontaktinformation under det pågældende projekt.

Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 7. november, 2013 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Sørvad. Se brevet og hvem brevet er sendt til herunder.

Orienteringsbrev Sørvad Adresseliste til Orienteringsbrev Sørvad

Kloak: ANLÆG AF NY SPILDEVANDSTRYKLEDNING PÅ STRÆKNINGEN SØRVAD – AULUM

Da renseanlægget i Sørvad er ved at være udtjent og skal udskiftes med nyt renseanlæg, har Herning Vand besluttet i stedet at aflede kloakspildevandet fra Sørvad til Aulum Renseanlæg.

Ovenstående sker ved at etablere en trykledning til kloakspildevand (pumpeledning) på strækningen Sørvad – Aulum (se oversigtsplan).

Trykledningen til kloakspildevand udføres i følgende dimensioner:
Sørvad – Motorvej Herning/Holstebro: Ø 140 PE
Motorvej Herning/Holstebro – Aulum: Ø 200 PVC (gravitation)

Endvidere etableres 2 pumpestationer (Vejvad og Sørvad), samt nødvendige udluftnings- og tømmebrønde på hele strækningen.

Arbejdsmetoden til etablering af den nye kloakspildevandsledning er enten gravning (kædegravning) og boring.

Da kloakspildevandsledningen primært placeres på private arealer på hele strækningen, har der været afholdt ekspropriation med henblik på erhvervelse af rettigheder m.v til etablering af kloakspildevandsledningen. Ekspropriationen er afsluttet, og der er stort set indgået forlig med samtlige berørte lodsejere.

Anlægsarbejdet udføres i perioden AUG 2019 – DEC 2020.

Udførende entreprenør

Ivan Jakobsen A/S
Farvervej 13
7600 Struer

Kontaktperson: Jesper Heesgaard, Tlf. 2141 4330

Pumpefirmaet Xylem leverer pumpestationer, udluftningsbrønde og tømmebrønde m.v.

Projektleder for Herning Vand

Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Tilsynsførende for Herning Vand

Bjarne Kristensen, Rambøll
Tlf. 5161 2798
Mail: bjkr@ramboll.dk

Daglig TILSYN og kontaktperson (lodsejere) i anlægsperioden


Kloak: Sørvad separering etape 2

Kloakseparering af Sørvad: Langgade, Kirkevangen, Baunevej, Borupsvej, Bakkevej, Tværvej, Henningsvej, Stationsvej.

Separering af ca. 2 km regn- og spildevandsledninger i perioden. der renoveres fortov, kantsten og vandledninger på en del af gaderne.

Projektet udføres i perioden marts 2019 til sommer 2020.

Udførende entreprenør

Feldborg Entreprenørforretning

Tusbækvej 31

7540 Haderup

Kontaktperson: Karsten Madsen, Tlf.: 60 16 05 30, Mail: mail@karstenmadsen.dk

Spørgsmål vedrørende: privat kloak, adgang til ejendomme osv.

Projektleder for Herning Vand

Claus Sørensen
Tlf. 30916651
Mail: cws@herningvand.dk

Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.

Projektleder for Herning Kommune

Børge Nielsen
Tlf. 96 28 83 24
Mail: vtbbn@herning.dk

Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.

Formand Sørvad Vandværk

Alan Lunde
Tlf.: 20 15 72 57
Mail: lunde@mvbmail.dk

Spørgsmål vedrørende: Drikkevand.

Agerfeld VVS, Smede og Maskinforretning

Henning Larsen
Tlf.: 40 88 15 52
Mail: henning@agerfeld-smede.dk

Spørgsmål vedrørende: Udførelse af drikkevand.

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.