Sinding

Her finder du aktuel information om det arbejde vi pt. udfører i din by, eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloakprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.


Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 22. januar 2014 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Sinding.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Kloak: Kloakfornyelse af Sinding Hovedgade m.m.

Kloakfornyelse i forbindelse med at Herning Kommune laver byfornyelse i Sinding på bl.a. Sinding Hovedgade.

Informationsbrev og adresseliste til Sinding etape 1 kan ses til højre i menuen.

Sinding etape 1:
Sinding hovedgade og Ørrevej vil i samarbejde med Herning kommune og andre ledningsejere blive renoveret i 2021. Herning kommune vil lave forskønnelse med nye træer og veje, og Herning vand vil lave separatkloakering.

Se oversigt for arbejdsområde på dette link

Herning kommune renoverer Sinding hovedgade og andre gader. se omfanget på dette link
(dette er et skitseforslag – der kan komme ændringer)

Sinding etape 2:
Efter ovenstående projekt vil Herning Vand også renovere Nøvlingvej, Skoletoften og Søvndalvej samt Ørrevænget . I øjeblikket vil gaderne blive udført i årene 2025-2026.

Ørrevænget er oprindeligt lavet med separat kloak, men vi har konstateret meget indsivning af grundvand i ledningerne, så derfor skal Ørrevænget også renoveres. Dette vil også ske i perioden 2025-2026.

Generelt:
Herning Vand vil i forbindelse med arbejdet i Sinding etablere 3 regnvandsbassiner omkring byen, som både vil være rekreative, og sikre at vandløbet i fremtiden ikke vil blive overbelastet som i dag. Der etableres 2 bassiner i etape 1, og det sidste bassin etableres i etape 2.

Sinding etape 1:
Sinding hovedgade vil blive udført i 2021 (start 01. marts) Vi giver besked i postkassen eller ved personlig henvendelse inden vi starter.

Der startes på Sinding hovedgade i den sydøstlige ende, og afsluttes i første omgang ved Hjortehøj. Derefter fortsætter arbejde på Ørrevej fra Sinding hovedgade til Ørrevej 10. Derefter er der juleferie. Arbejdet omfatter kloak, drikkevand, fortove, kantsten & asfalt. Arbejdet uføres i perioden 01. marts – 17. december 2021.

Plantebede:
Der laves plantebede i foråret 2022. I første omgang asfalteres alle gaderne som normalt. Derefter etableres plantebedene.

Derefter fortsætter projektet på Ørrevej fra ca. 01 marts 2022 (alt efter vejrforhold). Kloak,- og drikkevandsarbejdet forventes at tage 4 måneder. Derefter vil der blive etableret nye fortove og kantsten. Der er etableret midlertidig adgangsvej til Ørrevej via Ørrevænget. (se oversigt over arbejdsområde i boksen under projektbeskrivelse)

Vi arbejder efter Rækkefølgen vil være følgende:
– Kloakledninger, regnvandsbassiner og drikkevandsledninger (Herning Vand)
– Nye fortove og kantsten (Herning kommune)
– Forsyningsledninger (tele, fiber, gadelys m.m.) (Norlys, Herning kommune m.m.)
– Plantebede på Sinding hovedgade (Herning kommune)

Nye bassiner anlægges når vejr,- og grundvandsforhold er optimale, vi forventer det bliver fra januar 2022. Det vil være optimalt at grave bassin i frostvejr, så er jorden hård så gravemaskiner m.m. ikke sidder fast.

Sinding etape 2:
Nøvlingvej, Skoletoften og Søvndalvej udføres tidligst fra 2023 eller senere.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
E-mail: ths@herningvand.dk
Tlf. 30161974

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.