Sinding

Her finder du aktuel information om det arbejde vi pt. udfører i din by, eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloakprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.


Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 22. januar 2014 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Sinding.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Kloak: Kloakfornyelse af Sinding Hovedgade m.m.

Kloakfornyelse i forbindelse med at Herning Kommune laver byfornyelse i Sinding på bl.a. Sinding Hovedgade.

Sinding hovedgade og Ørrevej vil i samarbejde med Herning kommune og andre ledningsejere blive renoveret i 2021 og 2022. Herning kommune vil lave forskønnelse med nye træer og veje, og Herning vand vil lave separatkloakering. Ørrevænget er oprindeligt lavet med separat kloak, og skal derfor ikke renoveres.

Herning kommune renoverer Sinding hovedgade og andre gader. se omfanget her.
(dette er et skitseforslag – der kan komme ændringer)

Efter ovenstående projekt vil Herning Vand også renovere Nøvlingvej, Skoletoften og Søvndalvej. Tidsplanen for disse gader kendes endnu ikke, men det vil tidligst blive fra 2023 og frem.

Herning Vand vil i forbindelse med arbejdet i Sinding etablere 3 regnvandsbassiner omkring byen, som både vil være rekreative, og sikre at vandløbet i fremtiden ikke vil blive overbelastet som det gør i dag. 2 af bassinerne etableres i den første etape, og det sidste bassin etableres i sidste etape.

Herning Vand og SWECO (rådgiver) deltager i mødet ved Sinding midtpunkt d. 27 august 2020. kl. 16.00 – 18.00, hvor i er velkomne til at stille spørgsmål.

Sinding hovedgade og Ørrevej vil blive udført i 2021 (start omkring 01. marts)

Nøvlingvej, Skoletoften og Søvndalvej udføres tidligst fra 2023 og frem.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
E-mail: ths@herningvand.dk
Tlf. 30161974

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.