Ørnhøj

Her finder du aktuel information om det arbejde vi pt. udfører i din by, eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloakprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.

Nedsivning og delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Fristen for at søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for Ørnhøj er udløbet.


Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 22. januar 2014 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Ørnhøj.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Kloak: Kloakken skal fornyes i Ørnhøj By.

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladedevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg via pumpestation i Ørnhøj.

Ovenstående sker ved at udskifte den eksisterende fællesledning med en ny spildevandsledning og en ny regnvandsledning – ca. 6 km nye spildevands- og regnvandsledninger.

Spildevandssystemet udføres i Ø 200 PVC ledninger og regnvandssystemet udføres i Ø 250 PVC, Ø 315 PVC og Ø 400 – Ø1400 BT ledninger. Mellem ledninger udføres der Ø 600 og Ø 1000 brønde efter behov.

Der etableres endvidere 4 nye regnvandssøer til modtagelse af det separerede regnvand. Disse 4 regnvandssøer udføres henholdsvis ved Vads dal, Overgårdsvej og Mosevænget.

Det er også nødvendigt at etablere 2 nye pumpestationer, henholdsvis på Mosevænget og ved Vads Dal

DER UDSKIFTES OGSÅ FJERNVARMERØR OG VANDRØR

Samtidig med kloakprojektet udskiftes der også fjernvarmerør og vandrør på stort set de samme veje som der udskiftes kloak på.

Spørgsmål kan rettes til Ørnhøj Vandværk og Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk

Sønderparken, Overgårdsvej, Fasanvej, Søndermarksvej, Søndertoften, Søndervang, Hovedgaden Ø, Skjernvej, Nedergårdsvej, Raunsbjergvej, Bøgevej, Elmevej, Birkevej og Poppelvej

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 1. marts 2020

Hovedgaden V, Kjærs Vej, Halkjærvej, Mosevænget og Banevænget

De berørte gader skal have adskilt regnvand og spildevand på egen grund senest 1. maj 2021

Nordtoften, Fabriksvej, Vesterled og Vestervænget

Disse gader er separeret, men kloaksystemet skal udskiftes på grund af dårlig stand/underdimensioneret regnvandssystem.

Tidsplan

Udførende entreprenør (kloak-, fjernvarme- og vandprojekt)

Feldborg Entreprenørforretning A/S
Tusbækvej 31
Feldborg
7540 Haderup

Kontaktperson
Karsten Madsen
Tlf.  6016 0530
Mail: mail@karstenmadsen.dk

Projektleder for Herning Vand
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN i anlægsperioden
Carsten Moes Jørgensen
Tlf. 2172 8132
Mail: cmj@herningvand.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.