KIBÆK

Her finder du aktuel information om det arbejde vi pt. udfører i din by, eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloakprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.


Orienteringsbreve og adresselister – 14. juni, 2021

Der er den 14. juni, 2021 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Kibæk.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Orienteringsbreve og adresselister – 12. september, 2016

Der er den 12. september 2016 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Kibæk.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


BYGGEMODNING: Enghaven og Velhustedparken

Herning Vand har gravet kloak til Enghaven og er i gang med at kloakere udvidelsen af Velhustedparken.


KLOAK: KLOAKKEN SKAL FORNYES (projektet er afsluttet)

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Bemærk:
Fristen for tilbagebetaling ved nedsivning af regnvand i Kibæk er udløbet.

Onsdag d. 3. juli 2019 asfalterer Herning Vand Møllevænget. Herning Kommune arbejder på at renovere fortov i samme omgang.

I starten af august går Herning Kommune i gang med at renovere vejafvandingsledning i Møllevænget (strækning mellem Vorgodvej og Velhustedvej).

I starten af september gør Herning Vand projektet færdigt med at grave regnvandsbassin ved Vorgodvej.

 

Se tidsplanen for projektet her.

Entreprenør

Stauning Maskinstation

Kontaktperson: Jan Norman Nielsen, Tlf. 61 28 69 01, Mail: jn@stauning-maskinstation.dk

Spørgsmål vedrørende: Priser for separering, spørgsmål til privat kloak, adgang til ejendomme osv.

Projektleder for Herning Vand

Anna Grudinina
Tlf. 30 10 20 06
Mail: ang@herningvand.dk

Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.

Daglig tilsyn

Alex K. Kristensen
Tlf. 24 63 29 08
Mail: akk@midtconsult.dk

Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.

Projektleder for Herning Kommune

Børge Nielsen
Tlf. 20674238
Mail: vtbbn@herning.dk

Spørgsmål vedrørende: Fortove, kantsten, asfaltramper osv.

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.