Herning

Her finder du aktuel information om det arbejde, vi udfører i din by.

Klik på kortet til højre for at se de planlagte kloakprojekter.

Information om igangværende projekter findes herunder. Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontaktinformation under det pågældende projekt.

Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 12. september, 2016 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Herning. Se brevet og hvem brevet er sendt til herunder.

Orienteringsbrev Herning Adresseliste til Orienteringsbrev Herning N Adresseliste til Orienteringsbrev Herning C og N Adresseliste til Orienteringsbrev Herning S Adresseliste til Orienteringsbrev Kikkenborg

Kloakfornyelse: Bredgade Vest

Kloak, drikkevand og belægning skal fornyes. Herning Kommune & Herning Vand laver et fælles-udbud på udskiftning af forsyningsledninger og belægning. Derudover vil andre forsyninger også udskifte kabler osv.

Herning Vand udskifter kloak frem til skel. Der vil blive ført 2 stikledninger fra til ejendommen (en stikledning til spildevand & regnvands fra bagside af ejendom & en stikledning til regnvand) Det vil være muligt for alle ejendomme at aflede regnvand til regnvandsledningen hvis man ønsker det.

Der vil samtidig blive udskiftet drikkevandledning frem til den nuværende stophane.

Herning Vand starter som de første med at grave omkring 1. oktober 2019. Vi forventer, at vores del af afsluttet ved udgangen af november måned. Hele projektet forventes at vare ca. 12 mdr.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk


Byfornyelse: Bethaniagade

Fornyelsesprojekt med Herning kommune.

Projektet forventes udført i 2022.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk


Kloakfornyelse: Mørupvej

Kloakken skal fornyes.

Projektet forventes udført i løbet af perioden 2023 – 2026.

Projektet har endnu ikke fået tildelt kontaktpersoner.


Kloakfornyelse: Godthåbsvej m.m.

Kloakken skal fornyes.

Projektet forventes udført i løbet af perioden 2023 – 2026.

Projektet har endnu ikke fået udpeget kontaktpersoner.


Kloakfornyelse: Brosonsvej, Gullestrupvej, H.P. Hansens vej m.m.

Kloakken skal fornyes.

Projektet forventes udført i perioden 2023 – 2026.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk


Kloakfornyelse: Herregårdsparken

Kloakken skal fornyes.

Projektet forventes udført i løbet af perioden 2023 – 2026.

Projektet har endnu ikke udpeget nogen kontaktpersoner.

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.