Herning

Her finder du aktuel information om det arbejde vi pt. udfører i din by, eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloak- og vandledningsprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.


Orienteringsbreve og adresselister – 24. juni, 2021

Der er den 24. juni, 2021 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Herning.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Orienteringsbreve og adresselister – 12. september, 2016

Der er den 12. september 2016 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Herning.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Kloakfornyelse: Mindegade

Kloak, drikkevand og belægning skal fornyes. Herning Kommune & Herning Vand laver et fælles udbud på udskiftning af forsyningsledninger og belægning. Derudover vil andre lednings ejere også udskifte kabler osv

Herning vand udskifter kloak frem til skel. Der vil blive ført 2 stik ledninger fra ejendommen (en stik ledning til spildevand og regnvand fra bagsiden af huset, samt en stik ledning til regnvand) det vil vær muligt for alle ejendomme, at aflede regnvand til regnvandsledningen hvis man ønsker det.

Der vil samtidig blive skiftet drikkevandsledning rem til den nuværende stophane.

Information om Herning Kommunes belægnings arbejde kan findes på følgende link Mindegade renoveres – Herning Kommune

Herning Vand starter kloakprojektet op d. 23. august med at fræse asfalten i Mindegade.

Fra d. 23. August til d. 10. september 2021 skal drikkevandsledning udskiftes.

Fra d. 13.september 2021 til d. 13. april 2022 skal der etableres ny regn- og fælles ledning med nye stik til skel.

Projektleder for Herning Vand
Projektleder Lasse Dinesen
Tlf. 81750841
Mail: ldi@herningvand.dk


Vandledningsfornyelse: Paghs Allé

Renovering af vandledning på Paghs Alle.

Der henvises til infobrevet for nærmere information om projektet.

Projektet har planlagt opstart i uge 7 og forventes at være færdiggjort i uge 10.

Herefter vil projektet fortsætte i den sydlige del af Paghs Alle.

Projektleder for Herning Vand

Mads Riber
Projektleder, Drikkevand
Email: mrr@herningvand.dk
Mobil: 4011 2241


Byfornyelse: Bethaniagade

Fornyelsesprojekt med Herning kommune.

Projektet forventes udført i 2022.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk


Kloakfornyelse: Mørupvej

Kloakken skal fornyes.

Projektet forventes udført i løbet af perioden 2023 – 2026.

Projektet har endnu ikke fået tildelt kontaktpersoner.


Kloakfornyelse: Godthåbsvej m.m.

Kloakken skal fornyes.

Projektet forventes udført i løbet af perioden 2023 – 2026.

Projektet har endnu ikke fået udpeget kontaktpersoner.


Kloakfornyelse: Brosonsvej, Gullestrupvej, H.P. Hansens vej m.m.

Kloakken skal fornyes.

Projektet forventes udført i perioden 2023 – 2026.

Projektleder for Herning Vand

Thomas Storm
Tlf. 3016 1974
Email: ths@herningvand.dk


Kloakfornyelse: Herregårdsparken

Kloakken skal renoveres.

Projektet udføres i 2021.

Projektleder for Herning Vand

Lars Rathje
Tlf. 2012 8770
Email: lar@herningvand.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.