Hammerum – Regnvandssø udføres november 2018 – april 2019

Vi etablerer en regnvandssø, som skal modtage separat regnvand fra Frølundparken, Frølundvej (40 – 44), Trafikskolevej, Hammerum Hovedgade (130 – 134), Jens Mathiasens Vej og Hørmarken.

Bassinet skal erstatte det nuværende bassin ved banen, da det ikke længere opfylder vores krav til serviceniveau.

Desuden vil grundejer etablere amfiteater i østlig ende af bassiner. Det eksisterende bassin vil få let skrånende brinker til gavn for de naturmæssige og rekreative værdier i området. Bassinet vil, når det nye regnvandsbassin står færdigt, ikke længere modtage regnvand fra byen.

Bassinet har desuden til formål at forbedre tilstanden i Hammerum Bæk og herved øge muligheden for at forbedre forholdene for ørred i bækken. Desuden er bassinet en del af løsningen på problemer med oversvømmelse langs Hammerum Bæk under kraftig regn.

Praktisk info og kontakt

Rådgiver


Birk Centerpark 40

7400 Herning

Projektleder

Mogens Kattenhøj

Tlf. 5161 1000

Entreprenør


Nedervej 14

6990 Ulfborg

Tlf. 7930 1288

Kontakt:

Bjarne Korsdal

Projektleder – Herning Vand


Claus Hemmingsen

cvh@herningvand.dk

Tlf. 4083 0818

Oversigtskort


Se det her

Vi efterlader ingen regning til eftertiden