Gødstrup

Her finder du aktuel information om det arbejde, vi udfører i din by.

Klik på kortet til højre for at se de planlagte kloakprojekter.

Information om igangværende projekter findes herunder. Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontaktinformation under det pågældende projekt.

Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 22. januar, 2014 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Gødstrup. Se brevet og hvem brevet er sendt til herunder.

Orienteringsbrev Gødstrup Adresseliste til Orienteringsbrev Gødstrup

Kloak: Kloakrenovering af Gødstrupvej og Gødstrup Søvej

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladedevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Kloakseparering og kloakrenovering af ca. 550 m spildevandsledninger og 900 m regnvandsledning samt etablering af nyt regnvandsbassin.

Projektet udføres i perioden april 2020 til november 2020.

Udførende Entreprenør

Gustav H Christensen

Enggårdvej 33-35

7400 Herning

Kontaktperson: Formand Erik Lykke, Tlf.: 28 99 08 43

Projektleder for Herning Vand

Claus Sørensen
Tlf. 30916651
Mail: cws@herningvand.dk

Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.

 

 

Mail: el@ghc1.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.