Gødstrup

Her finder du aktuel information om det arbejde vi pt. udfører i din by, eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloakprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.


Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 22. januar 2014 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Gødstrup.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Kloak: Kloakrenovering af Gødstrupvej og Gødstrup Søvej

Herning Kommune har besluttet at separere kloaksystemet i dit område. Det betyder, at regnvand (tag- og overfladedevand) og spildevand (toilet og afløb), der før var sammenblandet i et fællessystem, nu skal afledes i hver sin ledning, hvor regnvandet ledes til regnvandssøer med udløb til de nærliggende åer og spildevand ledes til rensningsanlæg.

Kloakseparering og kloakrenovering af ca. 550 m spildevandsledninger og 900 m regnvandsledning samt etablering af nyt regnvandsbassin.

Projektet udføres i perioden april 2020 til november 2020.

Udførende Entreprenør

Gustav H Christensen

Enggårdvej 33-35

7400 Herning

Kontaktperson: Formand Erik Lykke, Tlf.: 28 99 08 43

Projektleder for Herning Vand

Claus Sørensen
Tlf. 30916651
Mail: cws@herningvand.dk

Spørgsmål vedrørende: Kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje osv.

 

 

Mail: el@ghc1.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.