Gjellerup

Her finder du aktuel information om det arbejde, vi udfører i din by.

Klik på kortet til højre for at se de planlagte kloakprojekter.

Information om igangværende projekter findes herunder. Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontaktinformation under det pågældende projekt.

Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 4. december, 2018 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Gjellerup. Se brevet og hvem brevet er sendt til herunder.

Orienteringsbrev Gjellerup Adresseliste til Orienteringsbrev Gjellerup

Byggemodning: Opførelse af regnvands- og klimabassin ved Spinkebjergparken

Der er i 2019 udført byggemodning ved Spinkebjergparken og nu er HV og HK i gang med at etablere kombineret regnvands- og klimabassin øst for Spinkebjergparken

I forbindelse med det kombinerede regnvands- og klimabassin, hvor sjældne skybrudshændelser kan håndteres i bassinet, udføres desuden klimagrøft og fornyelse af regnvandsledning mellem Gjellerupstien og det nye bassin. Da der tidligere har været oversvømmelsesproblemer syd for eksisterende regnvandsbassin, har Herning Kommune i samarbejde med Herning Vand A/S besluttet at udføre klimatilpasning i området i f. m. byggemodningen ved Spinkebjergparken. Med projektet forventes hermed en kraftig minimering af oversvømmelsesrisikoen i såvel nye som eksisterende boligområder i Spinkebjerg.

Projektet genoptages lige efter påske og forventes afsluttet inden 1. september 2020.

Udførende entreprenør

Bjarne Korsdal

Tlf. 2834 0217

Projektleder for Herning Vand

Claus V. Hemmingsen
Tlf.: 4083 0818
Mail: cvh@herningvand.dk

Tilsynsførende

Henning L. Pedersen, Niras,

Tlf.: 6023 3988

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.